(ZDJĘCIA) Specjalistyczny sprzęt ratujący życie w „Jedynce”

Wczoraj miała miejsce uroczystość przekazania automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie połączona z pokazem udzielania pierwszej pomocy.

Aparat AED został zakupiony przy wsparciu środków budżetowych Miasta Kutna i właścicieli sieci aptek MEDEST.

- R E K L A M A -

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED jest specjalistycznym urządzeniem analizującym rytm serca, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi osoby udzielające pierwszej pomocy przez procedurę defibrylacji w sytuacji zatrzymania krążenia.

Sprzęt będzie dostępny nie tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, ale również mieszkańców okolicznego osiedla w godzinach otwarcia szkoły, tj. od godz. 6:00 do 22:00. Ponadto urządzenie zostało zgłoszone do programu „Ratuj z sercem” – mapa AED.

- R E K L A M A -

Lista automatycznych defibrylatorów zewnętrznych jest dostępna pod adresem: www.ratujzsercem.pl

źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: