(ZDJĘCIA) Starostwo wsparło kutnowskich policjantów. Otrzymali nowy sprzęt

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomaszem Walczewskim oficjalnie przekazali na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie sprzęt elektroniczny o wartości prawie 8 tysięcy złotych.

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomaszem Walczewskim oficjalnie przekazali na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie sprzęt elektroniczny o wartości prawie 8 tysięcy złotych.

Sprzęt został zakupiony w 2020 roku w ramach <<Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2022 „Bezpieczny Powiat”>>. Jest to kolejne wsparcie kutnowskiej jednostki ze strony władz powiatu.

- R E K L A M A -

Dzięki takim działaniom i dobrej współpracy możemy między innymi doposażyć komendę w nowy sprzęt i ułatwić pracę wielu funkcjonariuszy. Sprzęt sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w znacznym stopniu usprawni realizację wielu szkoleń dla policjantów, prowadzonych zarówno przez naszą jednostkę jak i instytucje zewnętrzne, które w dobie pandemii mogą odbywać się jedynie w formie online. Ponadto, pozwoli to również, na urozmaicenie przedsięwzięć przygotowanych dla przyszłych kandydatów do Policji pt: „Doborowe czwartki”, podczas których możemy prezentować kandydatom filmy instruktażowe oraz materiały dotyczące poszczególnych etapów rekrutacji – mówił podczas przekazania sprzętu Komendant Powiatowy Policji w Kutnie podinsp. Józef Poreda

– Pierwsze tego typu przedsięwzięcia z wykorzystaniem nowego sprzętu już za nami i cieszą się w naszej jednostce dużym zainteresowaniem. Tym razem ze środków zabezpieczonych w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2022 „Bezpieczny Powiat” został zakupiony sprzęt w postaci laptopa DELL, projektora Optima oraz ekranu elektrycznego. Przeznaczeniem tych urządzeń jest pomoc w realizacji szkoleń dla funkcjonariuszy i przyszłych kadetów – dodaje Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

- R E K L A M A -

Komendant podinsp. Józef Poreda podziękował Panu Staroście za bardzo dobrą współpracę. Podkreślił jednocześnie, że do skutecznego zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom przyczynia się wiele czynników, a niewątpliwie jednym z nich jest udzielane wsparcie Policji, przez lokalne samorządy – także w wymiarze rzeczowym.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: