(ZDJĘCIA) Strażacy będą mieli nowy sztandar

W Starostwie Powiatowym w Kutnie w dniu 28 sierpnia 2018 roku nastąpiło uroczyste podpisanie aktu powołania Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

- R E K L A M A -

Uroczystego podpisania aktu powołania Komitetu dokonał Krzysztof Debich – Starosta Kutnowski i dh. Jakub Świtkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie w obecności st. bryg. Marka Myszkowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie.

Celem Komitetu jest podjęcie działań na rzecz ufundowania Komendzie sztandaru, który będzie symbolem honoru i oddania służbie, a także wyrazem szacunku i wdzięczności społeczeństwa za odwagę i poświęcenie strażaków.

- R E K L A M A -

Obecnie Komenda Powiatowa PSP w Kutnie posiada sztandar Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej, który ze względu na zmiany przepisów prawnych w zakresie organizacyjnym (JRG przestała być oddzielną jednostką organizacyjną i weszła w skład Komendy Powiatowej) nie powinien oficjalnie jej reprezentować.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie planowane jest podczas uroczystości związanych z corocznymi obchodami Dnia Strażaka, które odbędą się w maju 2019 roku

- R E K L A M A -

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie prosi osoby chętne do wsparcia powyższej inicjatywy o wpłatę na konto Komitetu 47 9021 0008 2001 0010 6597 0002 z dopiskiem: na sztandar dla KP PSP w Kutnie.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: