reklama

(ZDJĘCIA) Udany rok Muzeum. Zobacz, co działo się w 2017

Rok 2017 obfitował w wiele ciekawych i inspirujących wydarzeń oraz inicjatyw podejmowanych przez naszą Instytucję. Na fali corocznych podsumowań, dzielenia się wynikami oraz rezultatami pracy i różnorodnymi działaniami pragniemy przedstawić najważniejsze z nich.

- R E K L A M A -

W ramach działalności oświatowej Muzeum kontynuowało edukowanie najmłodszych w cieszącym się niesłabnącą popularnością Uniwersytecie Dziecięcym. Mali adepci zdobywali wiedzę z zakresu muzealnictwa, brali udział w warsztatach i wykładach.

Młodzież szkolna mogła spróbować swoich sił w Wielkim Teście Historycznym o Kutnie „ Kutno – ludzie, historia, zabytki”. Wśród innych ciekawych inicjatyw znalazły się: gra miejska „Na tropach przeszłości” czy też gra terenowa „Oficerskie szlify”. Formy te aktywizowały uczniów do głębszego zaznajomienia się z historią miasta, wykorzystując nowoczesne metody dydaktyczne.

- R E K L A M A -

Cyklicznym wydarzeniem, wpisanym na stałe w harmonogram działań Muzeum są „Spotkania z historią”. W tym roku obfitowały one w kilka ważnych przedsięwzięć. Jednym z nich była promocja edukacyjnego programu multimedialnego „Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur. Unia polsko – saska 1697-1763”, która ta ma na celu przybliżenie mieszkańcom Kutna roli cennego zabytku oraz zapowiada prace renowacyjne, które przywrócą mu dawną świetność, wpisując pałac saski nieodzownie w krajobraz miasta i regionu. W planie tegorocznych Spotkań znalazły się także: prezentacja pod tytułem „Żywy słownik biograficzny”, wskazująca ważne dla historii Kutna postaci oraz teleturniej „Jeden z dziesięciu”, poza tym wykłady i prelekcje tematyczne.

Idąc tropem działalności naukowej Muzeum organizowało i współorganizowało sympozja oraz konferencje, by wymienić tu chociażby tę odbywającą się pod hasłem „Dziedzictwo niematerialne, pamięć kulturowa … Muzealizacja przestrzeni nieoczywistych”. Należy dodać, iż w mijającym roku ukazał się także II tom Kutnowskiego Słownika Biograficznego.

- R E K L A M A -

Warte podkreślenia jest propagowanie idei nauki poprzez czynny udział w specyficznych „lekcjach historii.” W okresie wakacyjnym miały miejsce dwa ważne eventy: VIII Odyseja Historyczna współorganizowana wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym Pułk 37 i Festyn Saski, który odbył się pod hasłem „Roi de la route – Król w podróży”. Pierwsze wydarzenie to niezwykle popularny festiwal rekonstrukcji historycznych z rockową oprawą muzyczną. Drugi to autorski projekt Muzeum, będący swoistym spektaklem czasów króla Augusta III, obfitujący w przedstawienia teatralne, pokazy, inscenizacje czy animacje dla najmłodszych. Impreza ta ma szansę stać się ważnym wydarzeniem w kalendarzu Kutnian, którzy licznie ją odwiedzili.

Muzeum nie zabrakło także w ważnych dla społeczności lokalnej rocznicach. Organizowanie obchodów wybuchu II Wojny Światowej, Bitwy nad Bzurą czy Święta Niepodległości, a także branie czynnego udziału w miejskich uroczystościach patriotycznych Święto Błękitnej Armii czy Rocznica Procesu Szesnastu.

Placówka brała także udział w akcjach ogólnopolskich jak choćby w „Nocy Muzeów”. Warto tu podkreślić, iż frekwencja odwiedzających była niezwykle wysoka.

Rok 2017 podsumować można jako twórczy, stymulujący do podejmowania nowych działań i ciekawych inicjatyw. Kilka projektów, jak choćby rewitalizacja pałacu saskiego będzie miało kontynuację w latach następnych.

W Nowym Roku planujemy podejmować kolejne zadania i stawiać czoła dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w obszarze kultury, proponując nowe projekty, promując miasto i region.

Więcej zdjęć na stronie Muzeum Regionalnego w Kutnie

źródło: Muzeum Regionalne w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: