(ZDJĘCIA) Upamiętnili rocznicę śmierci dra Troczewskiego

W dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci Antoniego Fortunata Troczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, zorganizowało krótkie spotkanie wspomnieniowe przy grobie Doktora.

- R E K L A M A -

Po powitaniu zebranych przez wiceprezesa TPZK dra n. med. Karola Koszadę, referat przypominający życie i działalność Antoniego Troczewskiego wygłosiła dr n. med. Elżbieta Świątkowska. W dalszej części uroczystości głos zabrał wiceprezydent miasta Kutno Jacek Boczkaja, a modlitwę poprowadził ksiądz Piotr Jóźwiak.

Następnie zgromadzeni, złożyli na mogile małżeństwa Troczewskich wiązanki kwiatów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta Kutno w osobach wiceprezydentów – Zbigniewa Wdowiaka i Jacka Boczkai, starostę kutnowskiego reprezentował dr n. hum. Jacek Saramonowicz.

- R E K L A M A -

W obchodach rocznicy śmierci Doktora, wzięli udział przedstawiciele samorządów – miejskiego i powiatowego, liczne delegacje kutnowskich instytucji oraz członkowie Towarzystwa i mieszkańcy naszego miasta.

Z pocztami sztandarowymi przybyła młodzież z kutnowskich szkół i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie. Harcerze kutnowskiej chorągwi ZHP, przy grobie doktora Troczewskiego zaciągnęli honorową wartę.

- R E K L A M A -

Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: