(ZDJĘCIA) Warsztaty kulinarne z Wyspą Skarbów

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało warsztaty kulinarne   w ramach programu „Mam serce do dzieci” , który realizowany jest na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

- R E K L A M A -

Program współfinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego  w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Głównymi celami programu jest:

- R E K L A M A -
  • promocja rodzicielstwa zastępczego, jako lepszej formy sprawowania opieki nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych rodziny naturalnej poprzez kampanię informacyjną w wśród społeczności powiatów kutnowskiego i łęczyckiego,
  • wsparcie merytoryczne poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej oraz opieki i wychowania w indywidualnych rozmowach osób zainteresowanych tą problematyką ze specjalistami poprzez organizację punktu konsultacyjnego oraz dwóch szkoleń,
  • integracja środowiska związanego z pieczą zastępczą pozwalająca na wymianę doświadczeń, rozwiązywania problemów, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, poszukiwania pomocy i in. poprzez organizację pikniku, warsztatów kulinarnych oraz konkursów.
  • organizacja czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin poprzez przeprowadzenie konkursów, zabaw integracyjnych, warsztatów, gier itp.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję przygotowywać koktajle, lemoniady, ciasto ze śliwkami mini serniczki, mini tiramisu oraz coś na słono: kanapki, koreczki pizzerinki,  roladki z tortilli. Zaangażowania uczestnikom nie brakowało, a przy okazji mogli rozwinąć swoje umiejętności kulinarne i wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie. Ponadto podczas warsztatów dzieci wykonały również jesienną dekorację stołu. Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego stołu.

reklama

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: