(ZDJĘCIA) Wehikuł czasu w Żychlinie. Efektowna inscenizacja historyczna

W weekend Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina przygotowało Apel Pamięci oraz II Piknik Narodowy z inscenizacją z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

- R E K L A M A -

Po powitaniu gości przez Annę Wrzesińską i Ryszarda Łysaka, uczestnicy Pikniku przeszli na groby poległych żołnierzy w Dobrzelinie, gdzie przy warcie honorowej młodych druhów z OSP Żychlin, sekcyjny Cezary Ejzenchart i strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1024 przeprowadzili Apel Poległych. Następnie złożono kwiaty, a pan Ludwik Zalewski przypomniał czasy wojny.

Po Apelu Pamięci, w parku dworskim, została zaprezentowana inscenizacja „Szpital polowy w Dobrzelinie”. Udział w niej wzięli członkowie i młodzieżowi sympatycy Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, rekonstruktorzy z Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 z Kutna, Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty, Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu i wolontariusze: uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabowie, a także grupa sympatyków z panią Eweliną Kornatowską na czele.

- R E K L A M A -

Inscenizacja ukazywała działalność szpitala polowego w Dobrzelinie, jednego z wielu na naszych terenach, przyjmującego rannych żołnierzy Wojska Polskiego oraz gehennę ludności cywilnej, szczególnie dzieci, w pierwszych dniach wojny

Autentyzmu przedstawianym wydarzeniom dodały rekwizyty: oryginalny wóz na żelaznych kołach, uzyskany dzięki staraniom Mirosława Zomerfelda i motocykl z 1936 roku, którym żołnierza z meldunkiem przywiózł jego właściciel Sławomir Czerbniak. Narrację prowadziła Anna Wrzesińska wraz z Jackiem Sylwestrowiczem z Zespołu Szkół w Żychlinie.

- R E K L A M A -

Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa starych pojazdów, którą zorganizował Jacek Jóźwik, pyszna grochówka strażacka czy też fotosesja. Najbardziej godnym podkreślenia jest fakt, że zarówno wśród inscenizatorów, jak i widzów było wiele dzieci.

Bardzo dziękujemy wszystkim inscenizatorom, wystawcom – właścicielom starych pojazdów, strzelcom i strażakom za udział, a widzom za przybycie. Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Żychlin, a także pracownikom Gminnego Centrum Promocji i Informacji w Żychlinie za pomoc w organizacji i nagłośnienie imprezy.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Żychlin w ramach oferty realizacji zadania publicznego „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

źródło: Gmina Żychlin / Anna Wrzesińska (Prezes TMHŻ)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: