reklama

(ZDJĘCIA) Wiceprezydent Wdowiak spotkał się z dziećmi z „Dziewiątki”

Podczas ferii zimowych grupa uczniów klasy IIIe ze Szkoły Podstawowej nr 9 odwiedziła Urząd Miasta.

Z najmłodszymi mieszkańcami spotkał się Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Wdowiak, który przybliżył odwiedzającym najważniejsze informacje o mieście. Uczniowie odwiedzili gabinet Prezydenta Miasta, salę obrad Rady Miasta Kutno oraz pomieszczenie monitoringu miejskiego. W przeprowadzonym quizie wiedzy o mieście wykazali się dużą wiedzą z zakresu historii, kultury czy rekreacji. Na zakończenie dzieci spotkały się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz miały możliwość obejrzenia radiowozu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt. Opiekunem uczniów była pani Elżbieta Arkita.

- R E K L A M A -

Realizując zadanie grantowe pn. „Oblicza Mojego Miasta” uczniowie uczestniczą w zajęciach, które rozwijają wiedzę o regionie. W ramach zajęć pozaszkolnych podopieczni poznają sposób funkcjonowania urzędów oraz instytucji na terenie miasta, a także ludzi związanych z rozwojem Kutna.

W efekcie podejmowanych przez przedszkola i szkoły działań w zakresie edukacji regionalnej u uczniów kształtuje się poczucie własnej tożsamości regionalnej. Dzieci i młodzież poznają najważniejsze postaci i wydarzenia mające miejsce na przestrzeni wieków na terenie miasta Kutna i okolic. Świadomie i aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty lokalnej, rozbudzając zainteresowania kulturą, środowiskiem przyrodniczym i historią regionu.

- R E K L A M A -

źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: