(ZDJĘCIA) Zakończono budowę „Różanego Zakątka” na Oporowskiej

Zakończono budowę POW przy ul. Oporowska 27 w Kutnie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 701 750,87 zł.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Kutnie, w tej kwocie znajdują się również środki zewnętrzne jakie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.3. Infrastruktura opieki społecznej w wysokości 618 699,80 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2021 roku nr ZRPS-I.9423.1.2021 Powiat Kutnowski uzyskał zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Różany Zakątek” na czas nieokreślony.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: