reklama
reklama

(ZDJĘCIA) Żołnierze na ulicach. Zobacz, jak WOT pomaga w walce z koronawirusem

Dostarczanie żywności i leków, wsparcie służb sanitarnych i samorządu terytorialnego, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wsparcie rodzin personelu medycznego, kombatantów, osób starszych i przebywających w kwarantannie, oddawanie krwi oraz infolinia psychologiczna – to obecnie główne obszary działań w walce z koronawirusem, jakie prowadzi 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej.

- R E K L A M A -

Od kilku dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING).

Jak powiedział dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła: – Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc. Już teraz nasi oficerowie łącznikowi są do dyspozycji każdego samorządu. W poniedziałek udostępnimy samorządom specjalną aplikację, która zautomatyzuje zapotrzebowywaną pomoc. Codziennie w różnej formie działania angażujemy około 2 500 naszych żołnierzy. Wspieramy również Straż Graniczną i Policję. W piętnastym dniu działań, po raz pierwszy użyliśmy naszych dronów rozpoznawczych do dozorowania wschodniej granicy Polski.

- R E K L A M A -

Obecnie aż 2500 żołnierzy WOT jest już bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się pandemii koronawirusa. Pozostałe 22000 terytorialsów jest gotowych podjąć takie działania w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia. Na terenie województwa łódzkiego i poza nim zaangażowanych jest aktualnie 151 żołnierzy 9ŁBOT. Obecny czas to sprawdzian odpowiedzialności dla całego społeczeństwa. Jednakże ze względu na swoją misję WOT jest szczególnie zaangażowany w opiekę nad lokalną społecznością.

Wspólne działania z organami samorządu terytorialnego i wspieranie zaangażowanych służb jest zaplanowane w trzech etapach zależnych od skali pandemii. W pierwszym z nich (obecnie realizowanym) uwaga jest kierowana na osoby, które potrzebują takiej pomocy. Następnie działania przekształcą się w proces stabilizacji, a w końcowej fazie deeskalacji.

- R E K L A M A -

Wspólne założenia współpracy zarówno samorządu terytorialnego, naszych żołnierzy, jak i służb sanitarnych, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zawarł w podpisanej 16 marca br. Decyzji. Dowództwo WOT operację nazwało kryptonimem „ODPORNA WIOSNA”. Główny nacisk ww. dokumentu został położony na wsparcie służb sanitarnych oraz samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki.

#odwaga

W obecnej sytuacji terytorialsi mają możliwość nie tylko wykazać się odwagą, a przede wszystkim za nią podziękować zaangażowanym w walkę z wirusem osobom. Na mocy podpisanej przez ministra decyzji od razu podjęto konkretne działania. Określono grupy osób objętych wsparciem:

  1. rodziny personelu medycznego zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa;
  2. kombatanci;
  3. weterani działań poza granicami państwa;
  4. osoby starsze, powyżej 60 roku życia;
  5. osoby niepełnosprawne;
  6. osoby samotnie wychowujące dzieci;
  7. osoby poddane kwarantannie.

Szczególną grupą wspieraną przez terytorialsów są rodziny personelu medycznego, który w obecnej sytuacji jest na pierwszej linii walki z pandemią. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, przebywający na wielogodzinnych dyżurach w szpitalach, będą mogli skupić się na leczeniu pacjentów, mniej martwiąc się o swoich najbliższych, którzy pozostali w domach. Do ich mieszkań zostanie dostarczona żywność. Żołnierze WOT w tym oczywiście łódzcy terytorialsi przyłożą wszelkich starań, aby rodzinom służb medycznych pomóc w tej trudnej sytuacji i w ten sposób medykom podziękować za ich poświęcenie.

Nad poprawnością tych działań czuwa powołany na szczeblu dowództwa WOT koordynator. Ma on za zadanie zebranie potrzebnych informacji i zgłoszeń od potrzebujących rodzin z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Sposób skorzystania z tej formy pomocy terytorialsów jest prosty. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie NIPP lub skontaktować z właściwą terytorialnie Izbą Pielęgniarską. Z takiej samej pomocy mogą skorzystać osoby pozostające w izolacji, a także w kwarantannie.

#tradycja

Od 6 marca br. żołnierze 9ŁBOT wspierają również kombatantów oraz osoby starsze, które ze względu na wiek są w podwyższonej grupie ryzyka. Każdego dnia w ramach tej grupy rośnie liczba osób objętych pomocą. 9ŁBOT na dzień dzisiejszy objęła opieką 35 takich osób. Wsparcie polega na codziennym kontakcie telefonicznym oraz odpowiedzi na podstawowe potrzeby, jak np. zrobienie zakupów. Głównym celem podejmowanych działań jest ograniczenie ekspozycji tych osób na kontakt z potencjalnymi nosicielami wirusa.

W ramach tej działalności żołnierze WOT wspierają także osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci, a także osoby poddane kwarantannie. Terytorialsi odwiedzający osoby pozostające w domach nie ograniczą się jedynie do pozostawienia im żywności. Znajdą czas na rozmowę, podczas której analizują sytuację i określają dalsze potrzeby, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie zagrożenia dla tych osób oraz dla zdrowia żołnierzy.

#braterstwo

Nie zapominamy o pomocy innym grupom społecznym. Kolejną grupą osób wspieranych przez łódzkich terytorialsów są podopieczni ośrodków pomocy społecznej oraz Caritas archidiecezji łódzkiej. W celu sprawnej realizacji tego zadania na szczeblu brygady powołano koordynatorów ds. wsparcia dystrybucji. Lista koordynatorów została przekazana przez Dowództwo WOT do blisko 2,5 tys. ośrodków pomocy społecznej w całym kraju.

Wsparcie żołnierzy WOT w tym zakresie polega m.in. na zapewnieniu transportu paczek z banków żywności do potrzebujących. Każda osoba, która potrzebuje takiego wsparcia powinna skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej. Stamtąd informacja trafi do koordynatora wojewódzkiego w brygadzie OT, który zleca wykonanie zadania. W tym przypadku nie ma możliwości dodatkowych zakupów. Żołnierze WOT dostarczają tylko produkty przekazane z magazynów żywności.

W celu koordynacji całego procesu z 9ŁBOT do powiatów i gmin zostali wyznaczeni oficerowie łącznikowi. Ich zadaniem jest współpraca z administracją i innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także partnerami społecznymi. Dzięki bieżącej wymianie informacji możliwe jest dotarcie do tych osób, które najbardziej potrzebują wsparcia.


#odpowiedzialność

Aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem do pomocy w dostarczaniu żywności i działań w ramach operacji „ODPORNA WIOSNA” oddelegowani zostali specjalnie wyselekcjonowani żołnierze, którzy mają mniej niż 45 lat, nie chorują na choroby przewlekłe i nie zgłaszają żadnych dolegliwości zdrowotnych oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia.

W każdym przypadku kontaktu z osobami wspieranymi żołnierze WOT podejmują szczególne środki ostrożności. Tzw. zespoły zadaniowe wyposażone są w maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz środki dezynfekcji. Każdy zespół jest umundurowany a elementem wyróżniającym jest oliwkowy beret. Nasi żołnierze nie wchodzą do domów i mieszkań. W razie wątpliwości i obaw przed oszustami osoby zaopatrywane powinny skontaktować się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej, gdzie będą mogły potwierdzić taką wizytę.

#pomoc psychologiczna

Kolejnym obszarem wsparcia w ramach operacji „ODPORNA WIOSNA” jest całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia pomocy psychologicznej. Jest to propozycja dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800-100-102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”. W tym obszarze 9ŁBOT także jest zaangażowana, ponieważ 2 psychologów z naszej brygady pełni dyżury telefoniczne.

#krwiodawstwo

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczynają borykać się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców. Ta przekłada się na topniejące zapasy krwi. Odpowiedzią WOT są zbiórki krwi w brygadach, Akademiach Wojskowych oraz indywidualne oddawanie krwi przez żołnierzy.


Dzięki zbiórkom przeprowadzonym w ostatnich dniach, system krwiodawstwa został zasilony ponad 100 litrami krwi. Oddanie krwi w najbliższym czasie zadeklarowało tysiąc żołnierzy WOT oraz podchorążych Akademii Wojskowych. Oznacza to, że w krótkim czasie system krwiodawstwa zostanie zasilony blisko pół tysiąca litrami krwi. Łódzcy terytorialsi uczestniczą w tej akcji już od dziś, oddając krew w RCKiK w Łodzi oraz w innych punktach poboru krwi w województwie łódzkim.

#zawsze gotowi

Jeden z punktów credo żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej brzmi: „Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności”. W tych szczególnych dniach te słowa są dla żołnierzy WOT szczególnym sprawdzianem, do którego wszyscy podchodzą z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Trzeba tu jeszcze podkreślić, że nasi żołnierze, to ochotnicy oraz świadomi i odpowiedzialni obywatele.

– Dbajcie o siebie, dopełniajcie zaleceń sanitarnych i ufajcie tym, którzy nie pozostawią żadnego z Was w potrzebie! – w tym szczególnym czasie dla nas Wszystkich słowa dowódcy WOT gen. dyw. Wiesława Kukułu są obietnicą, którą jak najlepiej chcemy wypełnić.

Źródło: informacja prasowa WOT
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: