reklama

Zima już nie zaskoczy drogowców? Miasto rozstrzygnęło przetarg

Kutnowski magistrat rozstrzygnął w zeszłym tygodniu przetarg na zimowe utrzymanie ulic, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Kutno. Teraz zima już nie powinna zaskoczyć drogowców.

- R E K L A M A -

Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak Tecław Spółka Jawna, które jako jedyne złożyło swoją ofertę. Termin wykonania zamówienia obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. od 19 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zakres usługi obejmuje:

- R E K L A M A -

1) całodobową koordynację i organizację prac zimowego utrzymania ulic wraz
z monitorowaniem stanu nawierzchni ulic w mieście Kutno;
2) przygotowanie i zabezpieczenie sprzętu na potrzeby zimowego utrzymania ulic;
3) zakupienie i zmagazynowanie materiałów uszorstniających o uziarnieniu od 1 mm do 4 mm i soli drogowej (NaCl) w ilościach wystarczających do prowadzenia prac;
4) odśnieżanie, zwalczanie oraz zapobieganie śliskości na ulicach miasta za pomocą materiałów uszorstniających o uziarnieniu od 1 mm do 4 mm lub soli drogowej;
5) zwalczanie śliskości za pomocą mieszanki materiału uszorstniającego
o uziarnieniu od 1 mm do 4 mm i soli drogowej w proporcjach uzgodnionych
z Zamawiającym i za jego zgodą;
6) usuwanie i wywóz nadmiaru śniegu;

Jak informuje UM Kutno, wykonawca dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi, dostępnymi w celu wykonania zamówienia, tj.:

- R E K L A M A -

• środkami transportu o ładowności powyżej 12,0 ton z zamontowanym pługiem
z odkładnią posiadającą możliwość zmiany kąta odśnieżania podczas jazdy oraz z rozsypywarką dającą gwarancję rozsypywania soli drogowej w dowolnej ilości w zakresie od 15 g/m2 do 30 g/m2, a materiału uszorstniającego w dowolnej ilości w zakresie od 60 g/m2 do 150 g/m2 w ilości – 3 szt.;

• sprzętem ciężkim w postaci ładowarki czołowej z zamontowanym pługiem
z możliwością zmiany kąta odśnieżania podczas jazdy w ilości – 4 szt.;

• ładowarką o pojemności łyżki powyżej 0,7 m3 w ilości – 1 szt.;

• samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o pojemności skrzyni powyżej 10 m3 w ilości – 3 szt.;

oraz dysponuje w odległości nie większej niż 5 km od granic miasta Kutno minimum następującym wyposażeniem:

• bazą z zapleczem technicznym, umożliwiającym dokonywanie napraw środków transportu i sprzętu, z zapewnieniem całodobowego dyżuru mechaników;

• magazynem na sól drogową i materiał uszorstniający;

• pomieszczeniem ogrzewanym zabezpieczającym garażowanie co najmniej
2 szt. pługo-piaskarek;

• stanowiskiem do przygotowania jednorodnej mieszanki uszorstniającej
z dodatkiem soli drogowej.

własne / UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: