Zimowa bez rządowego wsparcia. Władze Kutna piszą do wojewody i zadają szereg pytań

Władze Kutna piszą do Wojewody Łódzkiego w sprawie przyznawania pieniędzy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych). Przypomnijmy, że Kutno starało się o dotacje na modernizację ulicy Zimowej, jednak nie otrzymało funduszy.

Jak mówi Kamil Klimaszewski z biura prasowego UM Kutno, na Zimowej w ramach inwestycji kompleksowo przebudowana zostać miała droga. Wybudowane miały być chodniki oraz niezbędna infrastruktura. Miasto nie otrzymało jednak dofinansowania, a powody takiej decyzji nadal nie są znane. Dlatego do Wydziału Rolnictwa i Transportu Urzędu Wojewódzkiego trafiły pytania dotyczące m.in. kryteriów oceniania wniosków.

- R E K L A M A -

Głównie chodzi o to, jak nasz wniosek został sklasyfikowany, ile otrzymał punktów? Czy były oceniane poszczególne aspekty planowanej inwestycji? Czy było rozpatrywane znaczenie tego zadania dla sieci dróg publicznych, dla poprawy dostępności obszarów wiejskich lub poprawy dostępności do obszarów inwestycyjnych? Również zwróciliśmy się z pytaniami o to, jaką punktację otrzymały te wnioski, które zostały wybrane do przyznania dofinansowania – tłumaczy Jacek Boczkaja, Zastępca Prezydenta Kutna.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy miasto nie otrzymuje dotacji z rządowych funduszy. Kutno nie otrzymało ani złotówki podczas ostatnich dwóch naborów do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W podobnej sytuacji jest wiele samorządów z całej Polski, które coraz częściej sprzeciwiają się mało transparentnemu systemowi przyznawania pieniędzy. Dla przykładu przedstawiciele powiatu zduńskowolskiego, Miasta Zduńska Wola i gminy Łask napisali niedawno pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego.

- R E K L A M A -

Poniżej treść pisma wysłanego do Urzędu Wojewódzkiego

Dotyczy: projektu pn. „Przebudowa ulicy Zimowej w Kutnie (droga nr 102682E) wraz z infrastrukturą”, złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w dniu 7 sierpnia 2020 r.

W związku z licznymi kontrowersjami wśród społeczności miasta Kutna oraz zapytaniami miejskich radnych, w tym z klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, sformułowanymi na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia br., w przedmiocie braku dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, projektu pn. „Przebudowa ulicy Zimowej w Kutnie (droga nr 102682E) wraz z infrastrukturą”, złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zwracam się do Pani Dyrektor z wnioskiem o udzielenie następujących informacji:

- R E K L A M A -
  1. Na którym miejscu listy rezerwowej został sklasyfikowany w/w projekt,
  2. Jaką punktację ogólna otrzymał w/w projekt,
  3. Jak oceniono punktowo poszczególne aspekty planowanej inwestycji tj.:

a) wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych,
c) wpływ zadania na poprawę dostępności obszarów wiejskich do ośrodków miejskich,
d) poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych,
d) stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami,
e) stopień przygotowania projektu do realizacji,
f) podnoszenie standardów technicznych dróg.

Uprzejmie proszę ponadto o podanie punktacji, którą otrzymały dwa zadania złożone przez gminy powiatu kutnowskiego tj.: Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów – Konary w gminie Krzyżanów, złożony przez Gminę Krzyżanów oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby, złożony przez Gminę Dąbrowice .

Mając na uwadze, fakt iż procedura Funduszu Dróg Samorządowych nie przewiduje trybu odwoławczego od decyzji komisji, otrzymane od Państwa informacje zostaną przekazane mieszkańcom miasta i samorządowcom oraz pozwolą w przyszłości przygotować wnioski aplikacyjne w taki sposób, aby uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: