Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. Ile zapłacimy?

Miejscy radni w ostatnich dniach podjęli uchwałę dotyczącą zmian wysokości opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Kutnie oraz sposobu ich pobierania. Co się zmieniło?

- R E K L A M A -

Ustalono następujące zmiany i wysokości dodatkowych opłat:

1) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania o czas nie przekraczający 15 minut – kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie, zgodnie z wysokością opłaty w strefie, w której parkował pojazd, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu przybycia do biura podmiotu prowadzącego SPP, plus kwota 10,00 zł; opłata płatna w terminie 14 dni;

- R E K L A M A -

2) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania o czas przekraczający 15 minut nie dłuższy niż 30 minut – kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie, zgodnie z wysokością opłaty w strefie, w której parkował pojazd, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu przybycia do biura podmiotu prowadzącego SPP, plus kwota 25,00 zł; opłata płatna w terminie 14 dni;

3) w pozostałych przypadkach przekroczenia opłaconego czasu parkowania – kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie, zgodnie z wysokością opłaty w strefie, w której parkował pojazd, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu przybycia do biura podmiotu prowadzącego SPP, plus kwota 50,00 zł; opłata płatna w terminie 14 dni;

- R E K L A M A -

4) w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie kwota 50,00 zł; opłata płatna w terminie 14 dni.”;

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: