reklama
reklama

Zmiany w terminach płatności składek. Wszystko przez Polski Ład

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany mają związek z wejściem w życie pakietu ustaw zwanych Polskim Ładem.

- R E K L A M A -

Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne zmienia się dla większości płatników. Natomiast dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych czyli m.in. dla urzędów gmin i miast – termin pozostanie bez zmian – do piątego dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek, termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. Dla płatników składek posiadających osobowość prawną, m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, itp. – będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca.

- R E K L A M A -

Do 20. dnia następnego miesiąca powinni się rozliczać pozostali płatnicy składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej.

Do końca 2021 r. osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (opłacające składkę wyłącznie za siebie) miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast w 2022 r. termin ten uległ wydłużeniu do 20. dnia następnego miesiąca – informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

- R E K L A M A -

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: