reklama

Zmiany w umowach o pracę w 2023 roku

2023 rok przyniesie zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczyć one będą zarówno pracodawców, jak i pracowników. W umowach o pracę również wiele się zmieni. Co konkretnie? Dowiesz się z poniższego artykułu.

- R E K L A M A -

Rewolucja w prawie pracy zdalnej

W 2023 r. nadchodzą zmiany dotyczące pracy zdalnej. Chęć pracy zdalnej musi być potwierdzona przez pracownika w postaci oświadczenia podpisanego przy zawiązywaniu umowy o pracę lub w trakcie jej świadczenia. Na przymusową pracę zdalną pracownik może być wysłany, tylko jeżeli pozwalają mu na to warunki lokalowe i to jedynie w dwu przypadkach: w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, epidemicznego bądź epidemii lub gdy pracodawca tymczasowo nie może zapewnić odpowiednich warunków BHP. Pracodawca, oddelegowując pracownika do pracy zdalnej, obowiązany jest do dostarczenia materiałów do wykonania pracy oraz do pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

Zmiany w UoP na okres próbny

Od 2023 r. okres próbny uzależniony będzie od długości umowy na czas określony. Umowa o pracę na okres próbny zawarta może być na 1 miesiąc (gdy umowa wynosi mniej niż 6 miesięcy), 2 miesiące (gdy umowa wynosi powyżej 6, lecz poniżej 12 miesięcy), 3 miesiące (gdy umowa wynosi minimum 12 miesięcy bądź przy umowie na czas nieokreślony). Ponadto umowa na czas próbny może być wydłużana maksymalnie o 3 miesiące. Więcej o umowie o pracę przeczytasz na https://ca-staff.eu/.

- R E K L A M A -

Klarowność w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników

Od 2023 r. pracodawca, rozwiązując UoP na czas określony, musi podać przyczynę zwolnienia. Dotychczas taki obowiązek spoczywał na nim przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony. Taka nowelizacja pozwoli pracownikom kwestionować zasadność rozwiązania umowy i dochodzić w sądzie odszkodowania. Przy zatrudnianiu pracownika pracodawca musi jasno wskazać, czy w firmie występuje praca zmianowa i czy przysługują szkolenia. Raz do roku pracownik będzie mógł także wnioskować o umowę na czas nieokreślony, a pracodawca, nie udzielając zgody, będzie musiał podać uzasadnienie.

Materiał partnera

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: