reklama
reklama
reklama
reklama

Zostałeś poszkodowany przez wichury? UM Kutno wydał ważny komunikat

W ostatnich dniach na obszarze regionu kutnowskiego wystąpiły gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci silnych wiatrów, przekraczających miejscami prędkość 100 km/h. Kutnowski magistrat wydał komunikat dotyczący pomocy osobom poszkodowanym przez żywioł.

W związku z awarią linii 112 dyżurny Straży Miejskiej odbierał zgłoszenia z terenu Kutna i okolic, a następnie przekazywał odpowiednim służbom tj. Straży Pożarnej, Pogotowiu Energetycznemu. Służby miejskie podejmowały działania zabezpieczające, związane z kilkudziesięcioma zgłoszeniami mieszkańców, które dotyczyły m.in. uszkodzenia konstrukcji słupa energetycznego, połamanych drzew, uszkodzonych lub zerwanych dachów, niezabezpieczonych elementów czy uszkodzonych linii energetycznych.

- R E K L A M A -

Osoby poszkodowane zamieszkujące na terenie Miasta Kutna, których mienie w wyniku silnych wiatrów zostało uszkodzone, bądź zniszczone mogą ubiegać się o pomoc finansową. W tym celu należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie wniosek ze wskazaniem adresu zamieszkania i numerem do kontaktu, bądź zgłosić się osobiście do ośrodka. Wniosek musi koniecznie złożyć osoba uprawniona (np. właściciel budynku / lokalu, najemca lokalu).

Pomoc przeznaczona jest na:

- R E K L A M A -

1) tzw. ,,pomoc doraźną” dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane własne środki.

2) remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku silnych wiatrów, zwanych dalej ,,zdarzeniem klęskowym”

- R E K L A M A -

Pomoc przyznawana jest osobom lub rodzinom, prowadzącym, w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku zdarzenia.

Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy, służący zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski.

Szczegółowe informacje, dotyczące uzyskania pomocy doraźnej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie pod numerami tel. 24 253 44 46, 24 253 78 47.

Skutki nawałnicy w powiecie kutnowskim – 17-19 lutego 2022. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Na zdjęciach w akcji strażacy z Kutna, a także OSP Komadzyn, OSP Leszczynek, OSP Dąbrowice, OSP Łanięta, OSP Krzyżanów, OSP Muchnice Nowe czy OSP Klonowiec. Galeria aktualizowana na bieżąco.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: