REKLAMA
piątek, 1, lipiec 2022
REKLAMA

Zostałeś poszkodowany przez wichury? UM Kutno wydał ważny komunikat

W ostatnich dniach na obszarze regionu kutnowskiego wystąpiły gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci silnych wiatrów, przekraczających miejscami prędkość 100 km/h. Kutnowski magistrat wydał komunikat dotyczący pomocy osobom poszkodowanym przez żywioł.

poniżej dalsza część artykułu

W związku z awarią linii 112 dyżurny Straży Miejskiej odbierał zgłoszenia z terenu Kutna i okolic, a następnie przekazywał odpowiednim służbom tj. Straży Pożarnej, Pogotowiu Energetycznemu. Służby miejskie podejmowały działania zabezpieczające, związane z kilkudziesięcioma zgłoszeniami mieszkańców, które dotyczyły m.in. uszkodzenia konstrukcji słupa energetycznego, połamanych drzew, uszkodzonych lub zerwanych dachów, niezabezpieczonych elementów czy uszkodzonych linii energetycznych.

Osoby poszkodowane zamieszkujące na terenie Miasta Kutna, których mienie w wyniku silnych wiatrów zostało uszkodzone, bądź zniszczone mogą ubiegać się o pomoc finansową. W tym celu należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie wniosek ze wskazaniem adresu zamieszkania i numerem do kontaktu, bądź zgłosić się osobiście do ośrodka. Wniosek musi koniecznie złożyć osoba uprawniona (np. właściciel budynku / lokalu, najemca lokalu).

poniżej dalsza część artykułu

Pomoc przeznaczona jest na:

1) tzw. ,,pomoc doraźną” dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane własne środki.

poniżej dalsza część artykułu

2) remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku silnych wiatrów, zwanych dalej ,,zdarzeniem klęskowym”

Pomoc przyznawana jest osobom lub rodzinom, prowadzącym, w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku zdarzenia.

poniżej dalsza część artykułu

Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy, służący zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski.

Szczegółowe informacje, dotyczące uzyskania pomocy doraźnej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie pod numerami tel. 24 253 44 46, 24 253 78 47.

Skutki nawałnicy w powiecie kutnowskim – 17-19 lutego 2022. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Na zdjęciach w akcji strażacy z Kutna, a także OSP Komadzyn, OSP Leszczynek, OSP Dąbrowice, OSP Łanięta, OSP Krzyżanów, OSP Muchnice Nowe czy OSP Klonowiec. Galeria aktualizowana na bieżąco.
reklama

Warto przeczytać:

reklama