Zostań animatorem na kutnowskich Orlikach. Trwa nabór wniosków

Urząd Miasta Kutno zachęca osoby chcące realizować swoje plany o charakterze społecznym, zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur na Lokalnego Animatora Sportu.

- R E K L A M A -

Główne założenia Projektu Lokalny Animator Sportu 2019 znajdują się w załączonym „Regulaminie dotyczącym sposób naboru i uczestnictwa w Projekcie Lokalny Animator Sportu 2019, skierowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego, którego operatorem jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku”.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o składanie, do Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno, wniosków o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

- R E K L A M A -

Główne założenia naboru wniosków na Lokalnego Animatora Sportu:

 1. Projekt „Lokalnego Animatora Sportu” zakłada rozpoczęcie pracy Animatorów w okresie od 1 marca do 3o listopada 2019 r. na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie; Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie; Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie oraz MOSiR Kutno.
 2. Preferowaną przez Miasto Kutno umową będzie umowa zlecenie.
 3. Łączna przewidywana kwota na sfinansowanie kosztów zatrudnienia animatorów/animatora, tj. uwzględniająca koszty związane ze zleceniem zadań danemu animatorowi w oparciu o zapisy § 7 Regulaminu, o którym mowa na wstępie, wysokości 2.400,00 zł brutto/miesiąc;
 4. Minimalny wymiar czasu pracy określa Regulamin projektu. Godziny pracy głównie popołudniowe – pomiędzy godz. 15.00 a 21.00.
 5. Wybór kandydatów i ewentualne zatrudnienie „Lokalnego Animatora Sportu” odbędzie się w porozumieniu z daną jednostką zarządzającą obiektem;
 6. Główne obowiązki „Lokalnego Animatora Sportu” określa Regulamin, o którym mowa na wstępie;

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać do 11 stycznia 2019 roku do godz. 13.00 w Biurze Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno pok. 401.

- R E K L A M A -

Podania zawierające dane:

 1. Imię i Nazwisko kandydata na Animatora;
 2. Dane kontaktowe: adres zamieszkania, tel. komórkowy, adres email;
 3. Kwalifikacje: wykształcenie, doświadczenie pracy na orlikach;
 4. Status zatrudnienia kandydata;
 5. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze, krótki opis;
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – formularz do pobrania ze strony BIP Miasta Kutno – Ogłoszenia o naborze na staż oraz do pracy w Urzędzie Miasta Kutno – Formularze dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie –link do strony https://link.do/OWSZP

należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Lokalny Animator Sportu”.

UWAGA: Przeprowadzany przez Urząd Miasta Kutno nabór, jest jedynie naborem na kandydata na Lokalnego Animatora Sportu i nie jest naborem w trybie ustawy o pracownikach samorządowych

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Biura Sportu i Turystyki – Paweł Szczepanik
– tel. 24 253 12 10 lub mailowo p.szczepanik@um.kutno.pl

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: