Życzenia od wójt Justyny Jasińskiej i sprawozdanie z wyborów sołeckich w gminie Kutno

Z okazji Dnia Sołtysa Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska składa Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu gminy Kutno serdeczne życzenia. Ten dzień jest także okazją do zaprezentowania sprawozdania z wyborów sołeckich, które odbyły się w tym roku w gminie Kutno.

- R E K L A M A -

W dniach od 5 stycznia do 15 lutego 2023 r.w gminie Kutno odbywały się zebrania wiejskie, na których w 31 sołectwach dokonano wyboru sołtysa i 5 osobowej rady sołeckiej.We wszystkich sołectwach wybory odbyły się zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Sołectwa. Zarządzeniem nr 182/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zwołała Zebrania Wiejskie w sołectwach Gminy Kutno na okoliczność wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich. W zebraniach tych uczestniczyła osobiście wraz z kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jolantą Mikołajczyk.Wybrano 31 sołtysów i 155 członków rady sołeckiej.

W 13 sołectwach nastąpiła zmiana sołtysa, stanowi to 42%.

- R E K L A M A -

1) W sołectwie Bielawki – P. Jan Starbała pełnił funkcję sołtysa przez 48 lat,
2) W sołectwie Woźniaków – P. Stefan Przygodzki pełnił funkcję sołtysa przez 33 lata,
3) W sołectwie Żurawieniec – P. Bernardyna Zamerska pełniła funkcję sołtysa przez 16 lat,
4) W sołectwie Gnojno – P. Paweł Bińkowski pełnił funkcję sołtysa przez 12 lat,
5) W sołectwie Malina – P. Elżbieta Maćkowiak pełniła funkcję sołtysa przez 12 lat,
6) W sołectwie Krzesin – P. Jadwiga Wasiak pełniła funkcję sołtysa przez 11 lat,
7) W sołectwie Sieraków – P. Agnieszka Kopeć pełniła funkcję sołtysa przez 8 lat;
8) W sołectwie Marianki – P. Wioletta Dolat pełniła funkcję sołtysa przez 8 lat,
9) W sołectwie Leszno – P. Sylwester Sawicki pełnił funkcję sołtysa przez 8 lat,
10) W sołectwie Sieciechów – P. Krzysztof Kowalski pełnił funkcję sołtysa przez 4 lata,
11) W sołectwie Florek – P. Robert Nowowiejski pełnił funkcję sołtysa przez 4 lata,
12) W sołectwie Gołębiew Nowy – P. Sylwester Wójkowski pełnił funkcję sołtysa przez 4 lata,
13) W sołectwie Stanisławów – P. Łukasz Kociak pełnił funkcję sołtysa przez 4 lata,

Serdecznie dziękujemy Państwu Sołtysom kończącym kadencję 2019 – 2023 za wieloletnią współpracę , za trud i poświęcenie w wypełnianiu licznych obowiązków oraz za zaangażowanie, które pozwoliło skutecznie realizować ważne dla mieszkańców sołectw projekty i zadania.

- R E K L A M A -

Na nową kadencję 2023 – 2027 wybrano 18 sołtysów, którzy pełnili funkcję sołtysa w poprzedniej kadencji, tj. w latach 2019 – 2023:

1) Pan Bartłomiej Sobiecki – sołtys sołectwa Boża Wola,
2) Pani Wiesława Kowalska – sołtys sołectwa Byszew,
3) Pani Małgorzata Andrzejczak – sołtys sołectwa Gołębiewek Nowy,
4) Pani Janina Mazur – sołtys sołectwa Gołębiewek Stary,
5) Pan Radosław Zawierucha – sołtys sołectwa Grabków,
6) Pan Mariusz Przybysz – sołtys sołectwa Julinki,
7) Pan Tomasz Kurzyński – sołtys sołectwa Kotliska,
8) Pani Agnieszka Misztal – sołtys sołectwa Komadzyn,
9) Pani Teresa Lewańska – sołtys sołectwa Leszczynek,
10) Pan Paweł Kujawski – sołtys sołectwa Nowa Wieś,
11) Pani Zofia Kacprzak – sołtys sołectwa Nagodów,
12) Pan Konrad Lasecki – sołtys sołectwa Podczachy,
13) Pani Janina Pigulska – sołtys sołectwa Piwki,
14) Pan Bogdan Wasiński – sołtys sołectwa Raciborów,
15) Pani Katarzyna Wiwała – sołtys sołectwa Strzegocin,
16) Pan Kazimierz Kwieciak – sołtys sołectwa Wierzbie,
17) Pani Barbara Czarnecka – sołtys sołectwa Wroczyny,
18) Pani Karolina Zajączkowska – sołtys sołectwa Wysoka Wielka.

oraz 13 sołtysów, którzy po raz pierwszy pełnią funkcję sołtysa w kadencji 2023 – 2027:

1) Pani Edyta Lewandowska – sołtys sołectwa Bielawki,
2) Pan Zbigniew Szymański – sołtys sołectwa Florek,
3) Pan Konrad Orzelski – sołtys sołectwa Gołębiew Nowy,
4) Pan Dariusz Barankiewicz – sołtys sołectwa Gnojno,
5) Pani Anna Arkita – sołtys sołectwa Krzesin,
6) Pani Danuta Królikowska – sołtys sołectwa Leszno,
7) Pani Iwona Augustynowicz – sołtys sołectwa Malina,
8) Pan Krzysztof Krzewicki – sołtys sołectwa Marianki,
9) Pani Teresa Michałowska – sołtys sołectwa Sieciechów,
10) Pani Karolina Przybysz – sołtys sołectwa Sieraków,
11) Pani Monika Bień – sołtys sołectwa Stanisławów,
12) Pan Grzegorz Trzeciak – sołtys sołectwa Woźniaków,
13) Pan Krzysztof Zamerski – sołtys sołectwa Żurawieniec

Nowym Sołtysom wybranym na czteroletnią kadencję 2023 – 2027, składamy życzenia wszelkiej pomyślności w wypełnianiu zaszczytnej funkcji sołtysa, życzymy sukcesów w życiu osobistym, a także satysfakcji z podejmowanych wyzwań i osiągnięć na rzecz społeczności lokalnej.

Źródło: Gmina Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: