reklama
reklama

33 mln zł na wsparcie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. R. Baryła: „Warto pomagać”

33 miliony złotych na wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu: osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin. To pieniądze m.in. na tworzenie domów pomocy społecznej, mieszkań treningowych dla młodzieży z trudnych środowisk oraz specjalistyczne terapie i wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi właśnie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie z funduszy europejskich kolejnych projektów.

- R E K L A M A -

― Zachęcam do sięgnięcia po wsparcie wszystkie instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, chorych i starszych – mówił Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. ― Nabór wniosków trwa do końca lutego. Pamiętajmy, że warto pomagać i wyciągnijmy dłoń do najbardziej potrzebujących.

O dofinansowanie mogą starać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy i powiaty; organizacje pozarządowe; kościoły; przedsiębiorstwa; uczelnie i instytucje kultury. Nie została określona minimalna i maksymalna wartość projektu – to umożliwia przygotowanie zróżnicowanych propozycji odpowiadających na lokalne potrzeby.

- R E K L A M A -

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających osoby wykluczone społecznie. Dzięki wielu zrealizowanym już projektom udało się obniżać bezrobocie i pomóc mieszkańcom Łódzkiego powrócić do aktywności zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.

― Warto podkreślić, że rok 2024 jest wyjątkowy, bowiem obchodzimy 20 – lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Każdy z nas widzi jak fundusze europejskie zmieniają województwo łódzkie i nasze życie ― dodał Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

- R E K L A M A -

W ramach  funduszy europejskich Województwo Łódzkie otrzyma do 2027 roku na realizację projektów aż 2,7 mld euro. Pieniądze będą przeznaczane między innymi na inwestycje, ochronę środowiska, rewitalizację, badania i oraz na działania społeczne i zdrowotne.

Wszystkie szczegóły dotyczące naboru znajdziemy na stronie: www.funduszeUE.wup.lodz.pl

lodzkie.pl/AK/własne


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: