reklama
  • Tadeusz Gajda Senat

ARRK dla przedsiębiorczości rodzinnej

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. dla przedsiębiorczości rodzinnej! Spotkanie inicjujące nowy ponadnarodowy projekt, realizowany przez ARRK S.A. wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Każdy z nas jest w stanie wymienić kilka firm rodzinnych działających w jego otoczeniu. Funkcjonują one na naszym podwórku, dają pracę lokalnej ludności, często wytwarzają produkty lepszej jakości, ale niestety równie często borykają się z wieloma problemami natury gospodarczej, zarządczej czy kompetencyjnej. Dużym problemem w firmach rodzinnych jest proces sukcesji, związany często z ograniczeniem dostępu do wiedzy w zakresie wykorzystania dobrych praktyk, także tych wypracowywanych w innych krajach.

- R E K L A M A -

Środowisko FIRM RODZINNYCH potrzebuje sojuszników, zwłaszcza wśród organizacji pozarządowych wspierających rozwój przedsiębiorczości.

I tu pojawia się Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., która razem z Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Związkiem Miast Polskich, Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Official Chamber of Commerce – Industry and Shipping of Seville, realizować będzie ponadnarodowy projekt BUDOWANIA WSPARCIA STRUKTUR POLSKIEGO BIZNESU RODZINNEGO.

- R E K L A M A -

Liderem projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej- lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” jest Stowarzyszenie IFR – Inicjatywa Firm Rodzinnych, której hasło brzmi „Łączymy by budować”.

Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- R E K L A M A -

W dniu 12 lipca w Hotelu- Restauracji Rondo odbyło się spotkanie inicjujące prace eksperckie nad projektem, które zgromadziło przedstawicieli partnerów i osoby zaangażowane do jego realizacji. Spotkanie połączone było z podpisaniem umów partnerskich na rzecz realizacji projektu.

„Po wielu miesiącach pracy i przygotowań, nareszcie ruszamy z kolejnym projektem dedykowanym przedsiębiorczości” – inaugurację projektu entuzjastycznie obwieszcza na profilu społecznościowym Mariola Grodnicka- Prezes ARRK i Członek Zarządu Krajowego IFR.

Czego dotyczy projekt?

Celem głównym jest opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji, w oparciu o wypracowane już praktyki  partnera hiszpańskiego.
Centra będą stanowiły wsparcie, gdzie przedstawiciele Firm Rodzinnych otrzymają szybką pomoc w przezwyciężaniu jednego z poniższych problemów:

• sposoby efektywnego zarządzania FR;
• dialog międzypokoleniowy i przekazywanie kompetencji  z pokolenia na pokolenie;
• skuteczne procesy sukcesyjne;
• trwałość firmy i konkurencyjność w kontekście specyfiki działania FR;

Założeniem kluczowym projektu jest współpraca w ramach budowanej (a następnie rozwijanej i umacnianej) sieci partnerstwa, pomiędzy Firmami Rodzinnymi a grupami wsparcia lokalnego: samorządami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pracodawców i izb gospodarczych.

Modelem wsparcia zostanie objętych 350 Firm Rodzinnych i zostanie on przetestowany w wybranych 7 miastach.

Wśród grupy miast zaproszonych do projektu, znajdzie się 5 zrekrutowanych w trakcie realizacji projektu oraz 2 o wysokim potencjale wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej, reprezentowane przez partnerów projektu i zaproszone do współpracy na etapie opracowania wniosku tj.: Kutno i Kalisz.

KUTNO miastem, w którym pilotażowo wdrożone zostanie Lokalne Centrum Kompetencji!
Na etapie fazy testowej uczestnicy projektu uzyskają wsparcie od zespołu ekspertów zarówno on-line i poprzez spotkania lokalne. Faza wdrożeniowa będzie wiązała się z wypracowaniem 2-letnich Programów Operacyjnych dostosowanych do lokalnych potrzeb i potencjałów. Na tym etapie model testowany będzie właśnie w Kutnie i Kaliszu. Doświadczenia wynikające z fazy testowej będą stanowiły podstawę do opracowania rekomendacji i posłużą kolejnym 5 miastom w samodzielnym wdrażaniu modelu LCK.

O przebiegu projektu będziemy informować na bieżąco.

Nie przegap: