reklama

Będą ciekawe inicjatywy. Starosta podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi

W ramach realizacji zadań publicznych Starosta Kutnowski Daniel Kowalik oraz Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska podpisali umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadań w 2023 roku.

- R E K L A M A -

W ramach organizacji imprez sportowo-rekreacyjno-turystycznych lub obozów sportowych dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży dotację otrzymało:

— Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów w ramach projektu pn. „Wędkarstwo – sport dla wszystkich”, w kwocie 6 000 zł.

- R E K L A M A -

W ramach wsparcia prowadzenia cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych dotację otrzymały:

— Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie w ramach projektu pn. „Zajęcia sportowe z SALOS „Róża Kutno” młodzieży i dorosłych z terenu powiatu kutnowskiego”, w kwocie 7 000 zł.

- R E K L A M A -

— Fundacja ABI w ramach projektu pn. „Akademia Abi – aktywne dziecko to zdrowy dorosły”, w kwocie 7 000 zł.

W ramach promowania postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości lokalnego oraz ogólnopolskiego dziedzictwa kulturowego dotację otrzymała:

— Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie w ramach projektu pn. „Patriotyzm jest w nas”, w kwocie 10 000 zł.

W ramach ochrony i promocji dóbr kultury i sztuki oraz działań na rzecz promocji produktów regionalnych i popularyzacji twórczości ludowej dotację otrzymało:

— Stowarzyszenie Pomocy „Laris” w ramach projektu pn. „Kolorowe jarmarki – kulturalny kiermasz rozmaitości”, w kwocie 6 300 zł.

(Starostwo Powiatowe w Kutnie)


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: