reklama
  • Mikołaj Dorożała Sejm

Będą kolejne przedsięwzięcia w gminie Kutno. Podpisano umowy [FOTO]

Dziś, w środę 7 czerwca 2023 w gmachu Urzędu Gminy w Kutnie podpisane zostały kolejne umowy na realizację zadań publicznych w gminie Kutno.

- R E K L A M A -

W związku z realizacją Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ich przedstawiciele zostali zaproszeni w dniu dzisiejszym do siedziby Urzędu Gminy Kutno aby podpisać umowy na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. Podmioty te wyłoniono po przeprowadzeniu procedury konkursowej, która potwierdziła gotowość do realizacji zadań.

Zadania te polegają na organizacji w okresie wakacji wypoczynku letniego z elementami profilaktyki z zakresu uzależnień w formie półkolonii, kolonii, obozów dla minimum 160 dzieci z terenu gminy Kutno.

- R E K L A M A -

Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę 41.000 zł. Finansowanie z budżetu Gminy Kutno ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Do ogłoszonych przez Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską konkursów przystąpiły i zostały wybrane następujące organizacje pozarządowe:

- R E K L A M A -

1. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”w Woźniakowie – organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii o charakterze: profilaktyczno-wypoczynkowym2 turnusy po minimum 40 dzieci z terenu Gminy Kutno – na realizację zadania otrzyma 12.000 zł oraz organizacja obozu o charakterze wypoczynkowo-sportowym z elementami profilaktyki dla minimum 10 dzieci z Gminy Kutno – przekazane zostaną środki finansowe w wysokości 10.000 zł.

2.Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie – organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii o charakterze profilaktyczno-sportowym 2 turnusypo minimum 30 dzieci z terenu Gminy Kutno – kwota na realizację zadania wynosi – 9.000 zł.

3.Stowarzyszenie Klub Sportowy „Kutno” – organizacja kolonii i obozów w okresie wakacji o charakterze sportowym z elementami profilaktyki dla minimum 10 dzieci z terenu gminy Kutno- środki finansowe na ten wynoszą cel 10.000 zł.

(Gmina Kutno)Nie przegap: