PanoramaKutna.plKutnoBędą zbierać pieniądze na cmentarzach. Przed nami kolejna kwesta TPZK

Będą zbierać pieniądze na cmentarzach. Przed nami kolejna kwesta TPZK

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej przeprowadzi kolejną kwestę na odnowienie zabytkowych pomników. Zbiórka pieniędzy odbędzie się w Kutnie i w Krośniewicach.

-

TPZK przeprowadzi 31 października (godz. 10.00 – 15.00) i 1 listopada (godz. 8.00 – 15.00) dziewiętnastą kwestę na cmentarzu parafialnym w Kutnie oraz 1 listopada (godz. 8.00 – 15.00) siódmą kwestę na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach.

Dzięki ofiarności mieszkańców Kutna i regionu TPZK zakończyło I etap prac przy Kaplicy Grobowej Rodziny Oyrzanowskich, najbardziej okazałego obiektu na kutnowskiej nekropolii z 1901 roku. Naprawiono dach, ustawiono nowe sterczyny, oczyszczono spoiny z zewnętrznej powierzchni murów i uzupełniono ubytki. Wykonano konserwację czterech kamiennych pinakli (kwiatonów) będących zwieńczeniem sterczyn. Naprawiono poszycie dachu, przywracając oryginalną szarą barwę. Istniejące ubytki mechaniczne załatano.

-

Przed przystąpieniem do robót remontowych i konserwatorskich przeprowadzono „Inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego kaplicy grobowej rodziny Oyrzanowskich”. Jest to program robót , jakie wymaga ten obiekt. W zależności od możliwości finansowych pilne jest usunięcie zawilgoceń i zasoleń obiektu oraz usunięcie zawilgoceń i zasoleń wewnątrz obiektu oraz uzupełnienie i zabezpieczenie elementów metalowych , tj. drzwi i ram okiennych.

-

W większym lub mniejszym zakresie pilnych interwencji remontowych lub konserwacyjnych wymaga na cmentarzu parafialnym ok. 40 starych grobów. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie, działający przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podejmie decyzję, na które stare nagrobki będą przeznaczone środki pieniężne z tegorocznej kwesty.

W Krośniewicach dzięki ofiarności mieszkańców Krośniewic i okolic udało się zakończyć prace konserwatorskie nagrobka pięcioletniej Sabinki Bińkowskiej z 1885 roku. Tegoroczna zbiórka przeznaczona będzie na renowację bardzo ciekawego architektonicznie bezimiennego nagrobka wykonanego z wapienia. W tym regionie, zdaniem konserwator Marii Próchniewskiej, wyjątkowa wartość artystyczna lub nagrobka Rocha Durysa z II połowy XIX wieku. Zadecyduje o wyborze Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach, działający przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej próbuje uratować to, co jeszcze zostało do uratowania. Możemy to czynić, jeśli uda się zebrać odpowiednie środki pieniężne.

Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię miasta Kutna przez ostatnich ponad 200 lat, czy Krośniewic. Wiele z tych grobów poprzez swoje pomniki i inskrypcje ma dziś historyczną i kulturową wartość.

– Odrestaurowane groby niech będą dla nas wszystkich powodem do dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty prowadzonych kwest widać na kutnowskiej i krośniewickiej nekropolii.

Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców Kutna i Krośniewic o wsparcie naszych wspólnych działań na rzecz ratowania starych nagrobków na kutnowskiej i krośniewickiej nekropolii. Liczy się każda złotówka… – mówią przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Koordynatorkami kwesty są w Kutnie – Elżbieta Żółtowska, sekretarz zarządu TPZK, w Krośniewicach – Julita Szczepankiewicz, członkini zarządu TPZK.

(Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej)

-

Nie przegap: