reklama

Będzie remont powiatowej drogi. Władze powiatu podpisały umowę z wójtem

W powiecie kutnowskim szykuje się ważna inwestycja drogowa. Mowa o remoncie drogi ze Strzelec do Oporowa. Władze powiatu podpisały już odpowiednie porozumienie z władzami gminy Strzelce.

- R E K L A M A -

Starosta kutnowski Daniel Kowalik oraz wicestarosta Magdalena Krupińska– Kotulska podpisali z wójtem gminy Strzelce Tomaszem Grabowskim umowę o przekazanie z budżetu Gminy Strzelce, dotacji celowej na zadanie inwestycyjne w kwocie 444 988,20 zł. W ramach wspólnych działań i udzielonej dotacji zostanie wykonany remont drogi powiatowej nr 2133E st. kolej. Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów na odcinku od km 3+420 do km 7+980.

– Stan dróg na terenie gminy Strzelce, niezależnie od tego kto jest ich zarządcą, jest dla mnie priorytetem. Stan dróg decyduje o wizerunku naszej gminy, ale też bezpośrednio wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy mieszkańców. Wspólne działania podejmowane przeze mnie i Radę Gminy Strzelce z Powiatem mają na celu również rozwój mojej gminy. Infrastruktura drogowa decyduje bowiem również o rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, które są później płatnikami podatków, a to jak wiemy również są dla rozwoju naszej gminy istotne wpływy – mówi wójt gminy Strzelce Tomasz Grabowski.

(Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie)

Starosta Daniel Kowalik, wójt gminy Strzelce Tomasz Grabowski i wicestarosta Magdalena Krupińska–Kotulska / fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: