Będzie ważna inwestycja w powiecie kutnowskim. Podpisano umowę

Powiat Kutnowski w 2021 roku wyraził gotowość realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Dzięki temu w Krośniewicach powstanie winda dla niepełnosprawnych. Gdzie dokładnie?

- poniżej dalsza część artykułu -

Efektem przystąpienia do tego programu jest umowa zawarta w dniu 24 sierpnia 2021 roku pomiędzy Powiatem Kutnowskim, który reprezentują Pan Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski i Pani Magdalena Krupińska – Kotulska – Wicestarosta a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Pana Władysława Skwarka-Pełnomocnika PFRON i Jarosława Madaja-Pełnomocnika PFRON.

- poniżej dalsza część artykułu -

Niniejsza umowa dotyczy realizacji zgłoszonego przez Gminę Krośniewice projektu pn. „Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krośniewice w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach”.

Łączny koszt zadania wynosi 194.298,99 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków PFRON – 68.004,64 zł.
reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklamaopen