reklama
  • Paulina Matysiak Sejm

Będzie ważna inwestycja w Żychlinie. „Czekaliśmy na nią wiele lat”

Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie podpisana została umowa na dwa zadania inwestycyjne związane z modernizacją ul. Żeromskiego w Żychlinie.

Umowę na zadanie drogowe podpisywali w imieniu Zarządu Powiatu starosta Krzysztof Debich i członek zarządu Edyta Ledzion. Umowę pomiędzy Gminą Żychlin a wykonawcą modernizacji infrastruktury w ulicy podpisywał burmistrz Grzegorz Ambroziak. Wykonawcą realizacji modernizacji drogi wraz z infrastrukturą jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna i PHU Elvis z Żychlina.

- R E K L A M A -

Modernizacja tej ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej to otwarcie możliwości dalszych inwestycji drogowych, przede wszystkim modernizacji ulicy Sienkiewicza oraz poszerzenia drogi przez Budzyń – mówił burmistrz Grzegorz Ambroziak. – To bardzo ważna inwestycja ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, uczniów szkoły podstawowej. Czekaliśmy na jej realizację wiele lat.

Burmistrz Grzegorz Ambroziak podziękował również członkom Zarządu Powiatu za determinację w doprowadzeniu do realizacji zadania. Skarbnik Powiatu Piotr Łaszewski podkreślił efekty dobrej współpracy obu samorządów w ostatnich latach i podziękował za istotne wsparcie finansowe dla inwestycji drogowych ze strony Żychlina.

- R E K L A M A -

Wykonawca robót wyłoniony w przetargu nieograniczonym ma czas na realizację zadania do 16.11.2018 r. Koszt zadania drogowego, które po 50% współfinansuje powiat i nasza gmina oraz zadania infrastrukturalnego (w całości finansowanego przez Gminę Żychlin) to kwota 4.612.481,92 zł.

W przetargu w trybie nieograniczonym złożono trzy oferty:
1. Konsorcjum dwóch firm: PHU ELVIS Żychlin i PRD Sp. z o.o. Kutno
Cena brutto oferty 4.612.481,92 zł; okres gwarancji 60 m-cy
2. PBP TRAKT Sp. j. Kutno
Cena brutto oferty 5.043.000,00 zł; okres gwarancji 60 m-cy
3. PW HYDROBUD Kutno
Cena brutto oferty 5.289.000,00 zł; okres gwarancji 60 m-cy

- R E K L A M A -

Gmina Żychlin od lat wspiera inwestycje w drogi powiatowe. To są główne arterie komunikacyjne w mieście i gminie. W ubiegłym roku, w ramach współpracy pomiędzy samorządami, wyremontowano odcinki dróg powiatowych w Śleszynie i Białej. Gmina dofinansowała zadania w kwocie 100.000 zł. Rok wcześniej dokonano modernizacji m.in. odcinka ul. Łukasińskiego (również przy naszym wsparciu finansowym). Wszystko zalezy od dobrej w tej kadencji współpracy z Zarządem Powiatu.

Ważnym aspektem modernizacji tej drogi jest otworzenie możliwości wykonania modernizacji ul. Sienkiewicza oraz poszerzenia drogi powiatowej przez Budzyń w kierunku na Śleszynek i modernizacji nawierzchni drogi Wola Popowa Dolna. Dotychczas gmina nie mogła przystąpić do kompleksowej modernizacji ul. Sienkiewicza z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego nasz samorząd przystąpi do prac projektowych modernizacji ul. Sienkiewicza.

Prosimy mieszkańców i użytkowników ulicy Żeromskiego o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy, podczas trwania prac budowlanych, wystąpią istotne utrudnienia w ruchu. Jak pokazuje przykład zmodernizowanych wcześniej ulic Dąbrowskiego, Waryńskiego, Okoniewskiego i Konopnickiej, warto czekać na efekty modernizacji, które znacznie ułatwią korzystanie z wąskiej ulicy Żeromskiego – mówią władze miasta.

źródło: UG Żychlin

Nie przegap: