REKLAMA
środa, 10, sierpień 2022
REKLAMA

Budynek dawnej przychodni zmieni się nie do poznania. W grze ponad 1,7 mln złotych

Budynek dawnej przychodni przy ulicy Krośniewickiej w Kutnie już niedługo przestanie szpecić i zyska nowe oblicze. Wójt gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała umowę na termomodernizację budynku.

poniżej dalsza część artykułu

W dniu 20 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała z firmą MEG – BUD Marcin Gibski umowę na realizację zadania pt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie”.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85% wartości inwestycji, 15% stanowi wkład własny, a łączny koszt realizacji zadania to 1 740 000,00 zł, wykonawcą zadania jest MEG–BUD Marcin Gibski z Krzesina.

poniżej dalsza część artykułu

Termin realizacji to 13 miesięcy od daty podpisania umowy tj. lipiec – sierpień 2023. Ta inwestycja Gminy Kutno obejmuje przebudowę budynku biurowo – mieszkalnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią na gaz ziemny oraz remont garażu. w ramach robót budowlanych przed wejściem głównym zostanie dobudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, przebudowane zostaną schody i podest wejściowy, podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody boczne do części usługowej; skrzydło główne budynku zostanie przebudowane na potrzeby pomieszczeń biurowych, skrzydło wschodnie zachowa przeznaczenie użytkowo – biurowe.

Ponadto wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa oraz obróbki blacharskie, instalacja elektryczna, instalacja c. o., montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej i odgromowej. Nadzór budowlany nad realizacją obejmie Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

poniżej dalsza część artykułu

(źródło: Gmina Kutno)

reklama

Warto przeczytać:

reklama