Budynek przy Krośniewickiej nabiera blasku. Gmina Kutno realizuje ważną inwestycję

Pod koniec października odbył się częściowy odbiór budynku przy Krośniewickiej. Inwestycja jest realizowana między innymi dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu – informuje gmina Kutno.

W dniu 28.10.2022 r. odbył się odbiór częściowy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy u. Krośniewickiej 41 w Kutnie” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85% wartości inwestycji. 15% wartości inwestycji stanowi wkład własny, a łączny koszt realizacji zadania to 1 740 000,00 zł. Wykonawcą zadania jest MEG – BUD Marcin Gibski Krzesin 21 A, 99-300 Kutno. Nadzór budowlany nad realizacją objęła Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Inwestycja obejmuje przebudowę budynku biurowo – mieszkalnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią na gaz ziemny oraz remont garażu, dobudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów i podestu wejściowego, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów bocznych do części usługowej, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz obróbki blacharskie, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji c. o., montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej i odgromowej. Skrzydło główne budynku zostanie przebudowane na potrzeby pomieszczeń biurowych, skrzydło wschodnie zachowa przeznaczenie użytkowo – biurowe.

Dotychczas wykonano roboty rozbiórkowe, ocieplono fundament cokół i ściany budynku styropianem, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zamurowano małe okna. Wewnątrz budynku przeprowadzono roboty demontażowe i montażowe kotłowni, usunięto parapety i wstawiono nowe, przeprowadzono przewidziane w projekcie roboty rozbiórkowe. W trakcie wymiany jest instalacja elektryczna, c.o. i gazowa w pomieszczeniach usługowych i mieszkalnych.

(Źródło: Gmina Kutno)

Nie przegap: