REKLAMA
niedziela, 26, czerwiec 2022
REKLAMA

Cała geodezja przeniesiona do starostwa powiatowego

Od 1 stycznia 2022r. Powiat Kutnowski realizuje zadania geodezyjne i kartograficzne dla terenu Miasta Kutno. Do tej pory Powiat Kutnowski realizował zadania geodezyjno-kartograficzne dla całego powiatu z wyjątkiem Miasta Kutno. Wraz z nadejściem Nowego Roku sytuacja się zmieniła.

poniżej dalsza część artykułu

Związane jest to z przyjętą uchwałą Rady Miasta Kutno w dniu 22 czerwca 2021 roku, która rozwiązała porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Kutnowskiego a Prezydentem Miasta Kutno. Porozumienie to zawarte zostało w 2001 roku i dotyczyło realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii dla terenu Miasta Kutno, będących zadaniami z zakresu administracji rządowej.

W momencie gdy uchwała weszła w życie 5 lipca ubiegłego roku, rozpoczęto prace nad przeniesieniem całej dokumentacji z Urzędu Miasta Kutno do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie. W grudniu 2021 roku dokumenty wraz z bazami danych zostały skonfigurowane i przygotowane do pracy od 1 stycznia 2022 roku.

poniżej dalsza część artykułu

– W związku z ujednoliceniem Wydziału Geodezji i Kartografii pojawia się wiele korzyści dla mieszkańców powiatu kutnowskiego. Przede wszystkim, wpływa to na możliwość załatwienia szerokiego spektrum spraw z zakresu geodezji i kartografii w jednym miejscu bez konieczności przemieszczania się pomiędzy urzędami. Ponadto warto zwrócić uwagę na wysoko rozwinięty system Geoportal, który umożliwia załatwienie wielu spraw w postaci e – usług bez konieczności wychodzenia z domu. – mówi Starosta Kutnowski Daniel Kowalik. •

reklama

Warto przeczytać:

reklama