PanoramaKutna.plKutnoCo dalej z WORD-em w Kutnie? Radny pyta, wiceprezydent odpowiada

Co dalej z WORD-em w Kutnie? Radny pyta, wiceprezydent odpowiada

Jak bumerang wraca temat związany z budową filii WORD w Kutnie, dzięki której w Mieście Róż mogłyby odbywać się egzaminy na prawo jazdy. Z zapytaniem o harmonogram działań zwrócił się do magistratu radny Rafał Jóźwiak.

-

„Jak harmonogram działań został ustalony w sprawie budowy kutnowskiej filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach?” – z takim zapytaniem do włodarzy Kutna zgłosił się radny Rafał Jóźwiak.

Jak się okazuje, nastąpiły modyfikacje związane z zakresem inwestycji – zmniejszono m.in. grunt przeznaczony pod ośrodek. Informacji na temat przyszłości WORD-u udzielił Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

-

„Obecny dyrektor WORD zmodyfikował zakres planowanej inwestycji polegający m.in. na zmniejszeniu powierzchni gruntu przeznaczonego pod Ośrodek. Sytuacja ta spowodowała konieczność opracowania nowej dokumentacji technicznej, w tym m.in. wykonania nowego projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę” – wyjaśnia J. Boczkaja.

-

„Jednocześnie wymaga to zmiany porozumienia zawartego w dniu 14-06 2016 r. pomiędzy Powiatem Kutnowskim, gminą Miasto Kutno i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Skierniewicach zmienionego aneksami nr 1 z dnia 27 lutego 2017 r. oraz nr 2 z dnia 11 sierpnia 2017 r. określającego działania niezbędne do uruchomienia w Kutnie oddziału WORD w Skierniewicach oraz uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego wyrażającej zgodę na wydzierżawienie terenu. W tym celu wystąpiłem pismem do Zarządu Powiatu w Kutnie o zajęcie stanowiska w tej sprawie i podjęcie stosownych działań w zakresie należącym do Powiatu Kutnowskiego. Przewiduję, że prace budowlane rozpoczną się niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych dokumentów” – komentuje zastępca prezydenta Kutna.

O sprawie związanej z budową filii WORD-u w Kutnie będziemy jeszcze informować.

-

Nie przegap: