reklama
reklama

Co na to POWIECIE? Komentarz do budżetu powiatu kutnowskiego na 2024 rok

Dr Piotr Łaszewski, wiceprezes Stowarzyszenia Komitet Obywatelski.pl w ramach „Co na to POWIECIE?” komentuje przyjęty ostatnio budżet powiatu kutnowskiego na 2024 rok.

- R E K L A M A -

„Budżet Powiatu Kutnowskiego na 2024 rok przyjęty. Pojawiły się nowe zadania inwestycyjne (pisownia oryginalna z błędami): Wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawowodywhc Nr 2 w Kutnie, Poprawa bezpieczeństwa niechornionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych, Wykonanie prac termomodernizacyknych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach i Usunięcie odpadów zgomadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujacych się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta”.

Z ciekawych i niestandardowych zadań można wymienić: Zakup łodzi z silnikiem na potrzeby ochrony zagospodarowania wód w Powiecie Kutnowskim i Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie. Najważniejsze jednak to: Modernizacja dróg powiatowych (niestety bez obiecanej ul. Lipowej w Kutnie), Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie oraz wspomniane Usunięcie odpadów w Łaniętach.

- R E K L A M A -

Sporo literek się nie zgadza, ale trzeba mieć nadzieję, że przynajmniej cyferki się zgadzają, chociaż pewności też nie ma. Niepokój budzi brak nadwyżki operacyjnej (wydatki bieżące są takie same a nie mniejsze niż dochody bieżące) oraz konieczność spłaty długu powiatu do 2040 roku. Nie pozostało nic innego jak wstrzymać się od głosu. Ponadto ponad 85 % pieniędzy na wydatki inwestycyjne zostało pozyskanych ze środków zewnętrznych (przede wszystkim z Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Pytanie czy nowa władza rządowa będzie równie przychylna w przekazywaniu środków na rozwój powiatu kutnowskiego i zostanie utrzymana ta synergia. Bo z dochodów własnych jak widać się nie da.”

- R E K L A M A -

dr Piotr Łaszewski
Wiceprezes Stowarzyszenia Komitet Obywatelski.pl

(materiał Stowarzyszenia Komitet Obywatelski.pl)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: