reklama

„Co na to POWIECIE?” – konferencja Komitetu Obywatelskiego.PL

Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego.pl – wiceprezes stowarzyszenia Piotr Łaszewski i radny powiatowy Zbigniew Filipiak zorganizowali konferencję prasową „Co na to POWIECIE?”, na której poruszyli kilka tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem powiatowego samorządu.

- R E K L A M A -

Komentarz do ostatniej sesji Rady Powiatu Kutnowskiego

Jak mówi Piotr Łaszewski, wiceprezes Komitetu Obywatelskiego.PL, w związku ze zgłaszanymi uwagami mieszkańców w ramach prowadzonej na stronie internetowej www.komitetobywatelski.pl ankiety w sprawie rozwoju Powiatu Kutnowskiego – „Co na to POWIECIE ?” Komitet Obywatelski.pl zainicjował przebudowę ulicy powiatowej tj. ul. Lipowej w Kutnie. Są to pierwsze efekty prowadzonej ankiety stąd zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kutnowskiego do udziału w ankiecie i wskazania co chcieliby zmienić, ulepszyć.

- R E K L A M A -

– W projekcie uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 listopada w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok ani w uzasadnieniu do projektu nie ma słowa o przekazaniu środków na ul. Lipową a jedynie jest mowa o podniesieniu celowej – rezerwy inwestycyjnej o 3,3 mln zł. W ustnym uzasadnieniu do uchwały Pani Skarbnik na sesji również nie wspomniano o przebudowie ul. Lipowej. Dopiero po pytaniu radnego Krzysztofa Debicha dlaczego kwotę 3,3 mln zł Zarząd Powiatu przeznaczył na rezerwę inwestycyjną okazało się, że być może planuje się tutaj środki na tą inwestycję. Nie byłoby pytania nie byłoby wiedzy na ten temat a sprawa dotyczy przypomnę 3,3 mln zł. Stąd uwaga radnego Krzysztofa Debicha aby nie tracić czasu i utworzyć już teraz takie zadanie inwestycyjne, gdyż rezerwa inwestycyjna w żaden oficjalny sposób nie została przypisana do przedmiotowego konkretnego zadania czyli przebudowy ul. Lipowej. Stąd wynik głosowania radnych Komitetu Obywatelskiego.pl – wstrzymanie się od głosu – mówi Piotr Łaszewski.

Przedstawiciele KO dodają: „Standardy jawności i przejrzystości zostały złamane – jakby nie było pytania na sesji z przedłożonych dokumentów źródłowych ani radni ani mieszkańcy nie dowiedzieliby się dlaczego Zarząd chowa w budżecie 3,3 mln zł. Starosta powinien stać na straży budżetu, co wynika z ustawy o finansach publicznych. Ja rozumiem, ze ta niewiedza może wynikać z charakteru pracy i częstej nieobecności Skarbnika w Starostwie, co ostatnio potwierdziła po raz kolejny Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w zakresie charakteru pracy zadaniowej ale Pan Starosta Daniel Kowalik nie może zachowywać się jak dziecko we mgle. Stąd zastanawiamy się nad prezentem dla Starosty przy najbliższej okazji czy ma to być nasz balonik czy ustawa o finansach publicznych”.

- R E K L A M A -

Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kutnowskiego

Kolejna sprawa poruszona na konferencji dotyczy „standardów, które według KO.pl nie są dochowywane”.

– Zgodnie z tradycją Rady Powiatu Kutnowskiego jeden z Wiceprzewodniczących był reprezentowany przez opozycję. W poprzedniej kadencji była to radna Jolanta Pietrusiak startująca z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zasada ta jest realizowana również aktualnie w Radzie Miasta Kutno, gdzie przypomnę radna Prawa i Sprawiedliwości Ewa Rzymkowska jest Wiceprzewodniczącą jak również zasada ta jest oczekiwana do realizacji w Sejmie i Senacie przy wyborze Wicemarszałków z kręgu Prawa i Sprawiedliwości. Naszym zdaniem w Radzie Powiatu nie ma Wiceprzewodniczącego z grona opozycji. Nie jest nim radny Zdzisław Góreczny wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości i nie jest nim również radny Tomasz Marciniak głosujący tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość, nie wnoszący żadnych uwag krytycznych do pracy Zarządu Powiatu. Pan radny nawet nie kryje się z bliskimi zażyłymi relacjami z innymi radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Miarą oceny kto jest radnym koalicji a kto opozycji jest ilość zdjęć na facebookowym profilu Powiatu Kutnowskiego. Nie powinno tutaj być żadnych wątpliwości. Dlatego Komitet Obywatelski.pl mówi sprawdzam. Zebraliśmy podpisy wymagane ustawowo 1/4 składu rady powiatu i pod wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącego Tomasza Marciniaka podpisali się: Jacek Sikora, Krzysztof Debich, Edyta Ledzion, Zbigniew Filipiak – radni Komitetu Obywatelskiego.pl oraz koledzy Marek Jankowski i Jacek Urbaniak. Nie chcemy towarzystwa wzajemnej adoracji lecz prawdziwego Wiceprzewodniczącego opozycji – mówią przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego.PL.

KO.pl mówi o przypadkach degrengolady w powiatowej oświacie

– W trakcie tej kadencji rezygnacje ze stanowisk dyrektorskich placówek oświatowych złożyło już 5 dyrektorów: I LO w Kutnie, MDK, ZS Nr 3, ZS Nr 4, ZS w Żychlinie. Chociaż tej ostatniej nie wiadomo czy można liczyć bo za chwile były dyrektor znów został dyrektorem. Jest to zjawisko zastanawiające i niepokojące. W czym tkwi problem? Czy to kwestia komunikacji na linii organ prowadzący i dyrekcja placówek? Niemerytorycznego nadzoru? Zbytniej ingerencji w kompetencje dyrektorów? Aktualne wyniki kontroli w Młodzieżowym Domu Kultury potwierdzają niestety te obawy – mówią przedstawiciele KO.PL.

I dodają: „Okazuje się że radny, który zostaje zatrudniony w trakcie kadencji w Młodzieżowym Domu Kultury, który powinien świecić przykładem nie dopełnia swoich obowiązków – „analiza dziennika sekcji teqball wykazała rażące braki w tym zakresie, a korekty wpisów frekwencji uczniów na zajęciach dokonywane przez nauczyciela są nieczytelne i niezrozumiałe. Nie można stwierdzić również kto i kiedy ich dokonywał. Świadczy to o braku stałego nadzoru pedagogicznego pełnionego nad pracą sekcji i pracą nauczyciela”. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Pytanie czy lekceważenie swoich obowiązków w pracy nie jest spowodowane aktualną większością w radzie powiatu i w związku z tym immunitetem zawodowym?”

– Okazuje się, że w placówce tworzone są w sposób bezprawny dokumenty, które są później podstawą do powołania dyrektora placówki. Finał tej sprawy będzie taki, że kolejny dyrektor zaraz nie będzie już dyrektorem. A być może sprawie będzie musiała się przyjrzeć prokuratura. Trudno nie używać określeń degrengolada co do takich zjawisk. Obawiamy się że to wierzchołek góry lodowej. W naszej ankiecie funkcjonowanie edukacji do tej pory niestety najczęściej oceniane jest jako raczej złe. Zachęcamy jeszcze raz do dzielenia się opiniami i wskazówkami na naszej podkreślam anonimowej ankiecie dotyczącej rozwoju Powiatu Kutnowskiego. Radzę aby Pani Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska sprawująca w Zarządzie nadzór nad oświatą mniej używała „uniwersalnej ściągaczki zebraniowej” a więcej konkretnej merytoryki – komentują.

(materiał Komitetu Obywatelskiego.PL)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: