PanoramaKutna.plKutnoCo z nadajnikami 5G w Kutnie? Grupa radnych pisze do prezydenta

Co z nadajnikami 5G w Kutnie? Grupa radnych pisze do prezydenta

Czy na terenie Kutna zamontowane zostaną nadajniki 5G oraz jakie stanowisko w tej sprawie zajmują władze Miasta Róż – między innymi z takimi pytaniami do prezydenta Kutna zwrócili się radni.

-

W związku z trwającymi w Polsce pracami związanymi z wprowadzeniem technologii 5G, grupa radnych skierowała interpelację do prezydenta Kutna. Pod pismem podpisali się Tomasz Rędzikowski, Robert Feliniak, Agnieszka Wyroślak i Krystyna Tomczak.

Czy miasto Kutno otrzymało informację w sprawie konsultacji społecznych odnośnie rozporządzenia zmieniającego dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego (PEM)? Jeśli tak, jakie stanowisko zajęło miasto w przedmiotowej sprawie? – pytają radni.

-

Miejscy rajcy dopytują także o to, czy inwestor informował UM Kutno o ewentualnych zamiarach instalowania nadajników 5G w naszym mieście i czy na terenie Kutna zostały już takowe nadajniki zainstalowane.

-

Nie przegap: