PanoramaKutna.plKutnoCo z nadajnikami 5G w Kutnie? Władze miasta komentują

Co z nadajnikami 5G w Kutnie? Władze miasta komentują

Kutnowski magistrat nie był informowany o zamiarze lub montażu nadajników 5G na terenie Miasta Róż. Interpelację w tej sprawie do władz miasta skierowała grupa radnych. Jak zatem wygląda sytuacja z 5G w Kutnie?

-

W związku z trwającymi w Polsce pracami związanymi z wprowadzeniem technologii 5G, grupa radnych skierowała interpelację do prezydenta Kutna. Pod pismem podpisali się Tomasz Rędzikowski, Robert Feliniak, Agnieszka Wyroślak i Krystyna Tomczak.

Czy miasto Kutno otrzymało informację w sprawie konsultacji społecznych odnośnie rozporządzenia zmieniającego dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego (PEM)? Jeśli tak, jakie stanowisko zajęło miasto w przedmiotowej sprawie? – pytają radni.

-

Miejscy rajcy dopytują także o to, czy inwestor informował UM Kutno o ewentualnych zamiarach instalowania nadajników 5G w naszym mieście i czy na terenie Kutna zostały już takowe nadajniki zainstalowane.

-

Do sprawy odniósł się wiceprezydent Jacek Boczkaja. Jak mówi, miasto Kutno nie otrzymało do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji opublikowanego dnia 29 czerwca 2020 w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1130 w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, którego kolejne wersje były poddawane konsultacji, wobec czego miasto nie miało możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Do Urzędu Miasta Kutno dotychczas nie wpłynęły żadne informacje ani też wnioski od operatorów telekomunikacyjnych o zamiarze zainstalowania nadajników 5G na terenie miasta – wyjaśnia J. Boczkaja. – Prezydent Kutna nie był informowany przez operatorów telekomunikacyjnych o zamiarze czy też montażu nadajników 5G na terenie miasta.

-

Nie przegap: