REKLAMA
niedziela, 26, czerwiec 2022
REKLAMA

Co z ogródkami gastronomicznymi w Kutnie? Magistrat przedłuża termin składania wniosków

Do 06 maja br. do godz. 12.00 właściciele lokali gastronomicznych mogą jeszcze składać wnioski dotyczące otwarcia ogródków gastronomicznych na Placu Piłsudskiego. Pozostały jeszcze do rozdysponowania trzy lokalizacje o numerach 1, 2, 3 zgodnie z załączonym planem lokalizacji ogródków.

poniżej dalsza część artykułu

O dzierżawę ww. miejsc mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Kutno w zakresie gastronomi od co najmniej 1 roku, tj. co najmniej od dnia 15 kwietnia 2021 roku.

Wnioski o dzierżawę dostępne są na stronie www.umkutno.bip.e-zeto.eu w zakładce Komunikaty, Ogłoszenia i Obwieszczenia/gospodarka nieruchomościami oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pok. 210A.

poniżej dalsza część artykułu

Ogródek winien spełniać wymogi określone w Zarządzeniu Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 04.04.2022 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w obszarze historycznego centrum Miasta Kutno.

Czynsz dzierżawny za 1 m2 terenu wynosi 5 zł w skali miesiąca plus podatek VAT 23%.

poniżej dalsza część artykułu

O dzierżawę nie mogą się ubiegać osoby posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec miasta.
 
W sytuacji, o ile o dzierżawę danego miejsca będzie ubiegało się kilka osób spełniających powyższe kryterium – przydział miejsca do dzierżawy nastąpi w drodze losowania.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pokój 210A telefon (24) 253 12 49.

reklama

Warto przeczytać:

reklama