Do ZUS-u wpłynęło ponad 1000 wniosków o „nowe” 500+. Kto je otrzyma?

W pierwszym tygodniu września do jednostek ZUS na terenie województwa łódzkiego wpłynęło 1101 wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Więcej wniosków o 500+dla niesamodzielnych wpłynęło od kobiet, niż mężczyzn. Kobiety złożyły 607, a mężczyźni 494 wnioski.

- R E K L A M A -

Wnioski składane były przede wszystkim przez osoby w wieku od 18 do 74 lat, takich wniosków wpłynęło 916. Wniosków od osób w wieku 75 plus, wpłynęło 185.

Wśród łódzkich oddziałów ZUS, od 2 do 6 września, najwięcej wniosków przyjęto w I oddziale ZUS:
– w Łodzi – 411, następnie w tomaszowskim oddziale ZUS – 360 i w II oddziale ZUS w Łodzi – 330.
– W całym województwie, potencjalnie wnioski złożyć może 62 tys. osób. Szacunkowo, wnioski o świadczenie w I oddziale ZUS w Łodzi złożyć może 24,6 tys. osób, w II oddziale ZUS w Łodzi – 19,4 tys., w oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 17,8 tys. osób.

- R E K L A M A -

Przypomnijmy, że od 1 października 2019 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Na miesiąc przed wejściem w życie przepisów, Zakład przygotował formularze wniosków, które można pobrać ze strony internetowej ZUS lub na salach obsługi klientów w placówkach Zakładu. Wnioski wraz z dołączonymi do niego dokumentami można składać od początku września.

Kto otrzyma świadczenie 500+ z ZUS-u?

- R E K L A M A -
reklama

Świadczenie przyznawane będzie osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, które mają ukończone 18 lat i zamieszkują na terytorium Polski. Wysokość i prawo do świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego. Osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, mogą liczyć na świadczenie w wysokości 500 zł. Jeżeli wnioskujący pobiera np. rentę czy emeryturę, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie wynosiła tyle ile różnica między 1600 zł a pobieranym świadczeniem finansowanym ze środków publicznych. Na przykład, jeżeli pobierana emerytura lub renta nie będzie wyższa niż 1100 zł, wówczas świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w pełnej wysokości, tj. 500 zł. Jeśli emerytura czy renta pobierana jest w wysokości 1400 zł, świadczenie dla osób niesamodzielnych wyniesie 200 zł.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: