Dodatkowe miejsca dla seniorów w kutnowskim Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

84 dodatkowe miejsca w ZOL w naszym województwie zapewni Łódzki NFZ Seniorom już od 1 listopada. To kolejne – od września – zwiększenie liczby miejsc dla seniorów w zakładach opiekuńczo-leczniczych, wcześniej NFZ dokupił 85 łóżek w łódzkiem. Dodatkowe miejsca znajdą się między innymi w Kutnie.

- R E K L A M A -

Łódzki NFZ rozstrzygnął konkurs świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W konkursie wybrano 7 placówek, w tym 2 nowe ZOL, które dotąd nie miały umowy z NFZ – oba w Łodzi, są to Miejskie Centrum Medycznym Jonschera – Szpital Jordana (35 łóżek ) i Szpital MSWiA w Łodzi (19 łóżek). Oba nowe zakłady były wizytowane przez komisję konkursową, która na miejscu potwierdziła dobre warunki leczenia i rehabilitacji dla pacjentów. W Łodzi o dodatkowe 9 łóżek zwiększa się także pula miejsc w cenionym przez pacjentów ZOL na Stokach prowadzonym przez SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi. W Łodzi dokupiono w sumie 63 miejsca dla Seniorów. W Łodzi od 1 listopada 2019 r. będzie zatem 6 zakładów –opiekuńczo leczniczych i 23 na terenie całego województwa.

Łóżka dokupiono także w zakładach w Przedborzu (Szpital Powiatowy w Radomsku – 6) Kutnie (KSS w Kutnie – 9), Pławnie (1) i Tarasie (5).

- R E K L A M A -

Umowy zostaną podpisane od 1 listopada br. do końca 2021 roku. Na najbliższe 2 miesiące na funkcjonowanie dodatkowych łóżek Łódzki NFZ wyda 421 300 zł. Od 1 listopada w ZOL-ach w Łódzkiem będą 1364 miejsca.

reklama

Przypominamy pacjentom:

- R E K L A M A -

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy pobiera opłatę stanowiącą koszt wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury lecz nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu pacjenta. Nie można od pacjentów pobierać dodatkowych opłat, np. tłumacząc je niską emeryturą/rentą. To łamanie prawa i należy to zgłosić do NFZ.

Jeśli pacjent przebywa czasowo poza zakładem, opłata wynosi 70% kwoty płaconej w czasie pobytu w zakładzie.

Bezpłatnie przysługują leki, niezbędne badania diagnostyczne (laboratoryjne, a w razie konieczności także RTG i USG), a także wyroby medyczne konieczne do udzielenia świadczenia ( w tym pampersy).

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: