reklama
reklama
reklama
reklama

Działał w opozycji, niósł pomoc potrzebującym. Teraz otrzymał medal „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego”

Podczas LXXII sesji Rady Powiatu Kutnowskiego odznaczono medalem ,,Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” Pana Henryka Wojtana. To szczególne wyróżnienie zostało przyznane za utrwalanie tradycji niepodległościowych i patriotycznych, działalność opozycyjną w latach ’80; członkostwo w tajnej komisji zakładowej NSZZ ,,S” Ziemi Kutnowskiej ,,RKW”, a także niesienie pomocy potrzebującym.

- R E K L A M A -

– Z zadowoleniem przyznajemy medal „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” Panu Henrykowi Wojtanowi za jego znaczącą działalność w wielu dziedzinach związanych z członkostwem m.in. w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” Ziemi Kutnowskiej „RKW” oraz zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy – mówił Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski

Pan Henryk Wojtan niezależną działalność rozpoczął w kwietniu 1981 r., będąc członkiem NSZZ ,,Solidarność” PKP Lokomotywownia Kutno. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. nie zaprzestał działalności związkowej. Od stycznia 1983 r. związany z ośrodkiem oporu skupionym wokół ks. Mariana Lipskiego – proboszcza Sanktuarium Matki Bożej w podkutnowskim Głogowcu. W latach 1983–1984 był kolporterem „Obserwatora Kutnowskiego” – pierwszego niezależnego pisma wydawanego w Kutnie po wprowadzeniu stanu wojennego oraz kurierem wydawnictw niezależnych na trasie Kutno–Warszawa, Kutno–Płock oraz Kutno–Wrocław. W jego mieszkaniu umieszczona była hurtownia wydawnictw niezależnych oraz spotykali się działacze opozycji z głównych zakładów przemysłowych Kutna.

- R E K L A M A -

Od wiosny 1986 r. był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” Ziemi Kutnowskiej (RKW). Od 1987 r. był kolporterem ,,Gazety Podziemnej”, pisma RKW. Od października 1988 r. wraz z Janem Tomczakiem przywoził do Kutna drukowany we Wrocławiu (drukarnia „Rotunda”) nakład „Gazety Podziemnej”. Od lutego 1989 r. członek jawnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” PKP Kutno. Obecnie jest prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Kutnie, uczestniczy w uroczystościach państwowych, samorządowych, związkowych i kościelnych, jest chorążym pocztu sztandarowego PKP Cargo. Członek Klubu HDK PCK, uczestniczy w organizowaniu akcji oddawania krwi. Po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 r. dostarczał pomoc uchodźcom na dworcu kolejowym w Kutnie. Corocznie wraz z pocztem uczestniczy w obchodach pierwszego strajku kolejarzy w Lublinie.

– Serdecznie dziękuję Panu Danielowi Kowalikowi Staroście Kutnowskiemu, Panu Markowi Ciąpale Przewodniczącemu Rady Powiatu Kutnowskiego, Całemu Zarządowi Powiatu oraz Wysokiej Radzie za to wyjątkowe odznaczenie. Dziękuję za to, że jestem godny do noszenia honorowej odznaki „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” – mówił Pan Henryk Wojtan.

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: