Dziś ostatnie pożegnanie druha Wiesława Aksmana

Dziś o 13:00 na cmentarzu parafialnym w Kutnie odbędzie się pogrzeb druha Aksmana.

Druh hm Wiesław Aksman urodził się 9 marca 1931 roku w Kutnie. W szeregi ZHP wstąpił w 1938 roku, zapisując się do gromady Wilcząt ( obecnie zuchów). Przyrzeczenie harcerskie złożył w 1948 roku jako członek 98 KDH Kosynierzy im. T. Kościuszki.

- R E K L A M A -

1 stycznia 1949 roku uzyskał pierwszy stopień instruktorski oraz złożył zobowiązanie. Swoją służbę Druh Wiesław pełnił do 1950 roku, do rozwiązania ZHP. Wraca jako czynny instruktor w roku 1956, po Zjeździe Łódzkim na którym ZHP wznawia działalność.

Był wspaniałym wychowawcą młodzieży. W latach 1956 -1958 jako szef szkolenia funkcyjnych hufca, przygotowywał do pracy z młodzieżą kadrę instruktorską. W 1959 roku założył drużynę harcerską „Ćwiczeniówka”, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kutnie. W 1960 roku założył Gromadę Zuchową. Kierowanie jednostkami przekazał swoim następcom. W 1958 roku pełnił funkcję Członka Rady Hufca Kutno. W latach 90 reaktywował 98 Drużynę Harcerska „Kosynierzy” im. Tadeusza Kościuszki, do której należał w latach 1946-1949. Drużyna działa do dzisiaj. W 1974 roku zakłada krąg instruktorski „Przyjaznych Dłoni”.

- R E K L A M A -

W 1980 roku zostaje wybrany na członka Komendy Chorągwi Płockiej. Funkcję tę pełni do 1987 roku.

W latach 1994 – 1996 pełni funkcję zastępcy komendanta hufca Kutno. W 1999 roku wstępuje do Kręgu Instruktorów i Seniorów Dębowego Liścia im. Olgi i Andrzeja Małkowskich. Od 2000 roku pełnił nieprzerwanie funkcję przewodniczącego kręgu.

- R E K L A M A -

Od 2001 do 2018 roku Druh Wiesław był członkiem Komendy Hufca Kutno. Reprezentował środowisko w Miejskim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Od 2009 roku nieprzerwanie pełnił funkcję przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Miał olbrzymi wkład w wychowanie kadry instruktorskiej hufca. Swoją postawą i aktywnością dawał przykład młodemu pokoleniu harcerzy. Zawsze chętnie uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą, dzieląc się wiedzą harcerską i refleksjami dotyczącymi służby instruktorskiej. Uczestniczył w szkoleniach i kursach kierowanych do drużynowych.

Druh Wiesław za swoją działalność społeczną i służbę instruktorską został wyróżniony wieloma odznaczeniami. Otrzymał między innymi:

  • Srebrny oraz Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP
  • Odznakę Zasłużony dla Chorągwi Płockiej ZHP
  • Srebrną oraz Złotą Odznakę Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP
  • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Druh Wiesław był osobą niezwykle zaangażowaną i oddaną sprawie wychowania młodzieży. Jego ciepła osobowość, poczucie humoru i pogoda ducha sprawiły, że pozostawił w głębokim smutku i żalu szerokie grono przyjaciół. Ponieśliśmy nieoszacowaną stratę i trudno jest nam pogodzić się z tak nagłą i niespodziewaną śmiercią przyjaciela. Odszedł na wieczną wartę harcerz, instruktor, który swoją służbę zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem pełnił przez całe życie.

Wspomnienie o Druhu Wiesławie przygotowała Druhna Agnieszka Ciesielska.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: