Erdman powołała swojego zastępcę. Kim jest nowy wiceburmistrz Krośniewic?

Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman wydała dziś zarządzenie dotyczące powołania swojego zastępcy. Został nim były wiceburmistrz Łęczycy, Krzysztof Urbański.

- poniżej dalsza część artykułu -

Jak czytamy w zarządzeniu wydanym przez K. Erdman, z dniem 1 września 2021 roku Krzysztof Urbański został powołany na zastępcę burmistrza Krośniewic. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas trwania kadencji burmistrz Krośniewic.

- poniżej dalsza część artykułu -

Na razie nie wiadomo, ile zarabiać będzie zastępca burmistrz. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy mają zostać wkrótce określone odrębnie.

Krzysztof Urbański w przeszłości był radnym, a także wiceburmistrzem Łęczycy (za kadencji Krzysztofa Lipińskiego, został odwołany), startował także w wyborach na burmistrza tego miasta, jednak bez powodzenia.

- poniżej dalsza część artykułu -

Krzysztof Urbański prowadzi w internecie swojego bloga. Znaleźć tam można jego życiorys:

Ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 3, w Łęczycy, a następnie uczęszczałem do Technikum Górniczego, gdzie w roku 1988 zdałem maturę. Studiowałem na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Po zakończeniu studiów uzyskałem tytuł magistra. Studia podyplomowe z Zarządzania Penitencjarnego  ukończyłem na Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- poniżej dalsza część artykułu -

Pracę zawodową rozpocząłem, jako nauczyciel w SP nr 4 w Łęczycy. Następnie pracowałem w Zakładzie Karnym w Łęczycy, gdzie zajmowałem się resocjalizacją osadzonych i byłem kierownikiem penitencjarnym.  Następnie byłem zastępcą dyrektora Zakładów Karnych w Łęczycy i Garbalinie.

Od 2002 roku działam w samorządzie łęczyckim. W Radzie Miejskiej pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Planu i Budżetu, a w latach 2004 – 2006 byłem Przewodniczącym Rady Miejskiej. W wyborach samorządowych w 2014 roku uzyskałem najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów na radnych. W latach 2015 – 2016 byłem zastępcą Burmistrza Miasta Łęczyca. Byłem członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy.

Jestem żonaty. Żona Karolina jest magistrem pielęgniarstwa i pracuje w łęczyckim szpitalu. Mam trzech dorosłych synów. Zainteresowania: sport, literatura, turystyka, polityka. Nie należę do żadnej partii politycznej.

własne / urbanskileczyca.wordpress.com
reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklamaopen