PanoramaKutna.plKutnoEwa Rzymkowska interweniuje ws. prac na Paderewskiego. II etap dopiero za kilka lat?

Ewa Rzymkowska interweniuje ws. prac na Paderewskiego. II etap dopiero za kilka lat?

Trwa pierwszy etap przebudowy ulicy Paderewskiego. Jak się jednak okazuje, na realizację drugiego etapu – od ulicy Chopina do ul. Kolberga – mieszkańcy będą musieli jednak poczekać jeszcze kilka lat. W tej sprawie u władz miasta interweniowała ostatnio Ewa Rzymkowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutno.

-

Prace na Paderewskiego rozpoczęły się w maju (WIĘCEJ: Na remont tej drogi czekali od wielu lat. Wreszcie ruszyły prace). Mieszkańcy długo czekali na remont, ale wiele wskazuje na to, że na całkowite zakończenie inwestycji poczekają jeszcze kilka lat.

W dniu 30 czerwca mieszkańcy ul. Paderewskiego zaprosili mnie na spotkanie w sprawie remontu tej ulicy. Poprosili mnie o interwencję w celu zintensyfikowania prac i ukończenia całości inwestycji jeszcze w tym roku – napisała w interpelacji do władz miasta Ewa Rzymkowska.

-

Jak mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta, mieszkańcy wskazali ponadto, iż w kwestiach finansowych można by wykorzystać środki, które mają wpłynąć do budżetu miasta z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

-

Obecnie stan tejże drogi jest fatalny i zagraża bezpieczeństwu pieszych oraz kierowców, tym bardziej, że natężenie ruchu samochodów ciężarowych jest bardzo duże. Poważnym problemem jest ponadto zalewanie posadowionych przy drodze nieruchomości przez wodę przy bardziej intensywnych opadach. Jako radna przychylam się do tego postulatu i proszę prezydent o rozważenie tej kwestii – komentuje wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutno.

Do sprawy dotyczącej prac na Paderewskiego odniósł się wiceprezydent Jacek Boczkaja, który jak mówi „w uchwalonym przez Radę Miasta Kutno Budżecie Miasta Kutno na rok 2020 w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2020-2022 nie przewidziano budowy II etapu ulicy (od ul. Chopina do ul. Kolberga)”.

Jednocześnie informuje, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostanie zaproponowane do ujęcia w wieloletnich programach inwestycyjnych na lata następne – dodaje Jacek Boczkaja. – Miasto Kutno w miarę posiadanych środków finansowych realizuje wnioski radnych oraz mieszkańców, ale niestety środki finansowe przeznaczone na inwestycje w roku kalendarzowym nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb. O wydatkach planowanych na inwestycje decyduje Rada Miasta Kutno zatwierdzając budżet miasta na dany rok.

Wiceprezydent odniósł się także do zalanych posesji przy Paderewskiego.

W kwestii wpływu zalewania przez wody opadowe okolicznych posesji informuję, że budowa drogi nie powoduje jakiejkolwiek ingerencji w system melioracyjny i nie ma wpływu na ich odwodnienie. Jednocześnie informuję, że na etapie budowy wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia ciągów drenażowych, które kolidują z realizowaną inwestycją. Kanalizacja deszczowa jest projektowana w celu odprowadzenia wody z powierzchni drogi i chodnika. Odprowadzenie wód opadowych z terenu posesji leży w gestii właściciela posesji, w przypadku pól uprawnych poprzez system melioracji, a w przypadku działek budowlanych jednorodzinnych najlepiej poprzez system przydomowej małej retencji – wyjaśnia J. Boczkaja.

-

Nie przegap: