reklama

Fundusze Europejskie integrują społeczność powiatu kutnowskiego

Pozytywny wpływ Funduszy Europejskich na społeczność powiatu kutnowskiego można zauważyć na każdym kroku. Realizacja różnych projektów, od poprawy infrastruktury i prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację terenów zdegradowanych i ochronę dziedzictwa kulturowego, aż po rozwój turystyki w regionie, promocję postaw ekologicznych i przejście na niskoemisyjną gospodarkę lokalną sprawia, że mieszkańcy powiatu kutnowskiego mogą wspólnie z Funduszami Europejskimi tworzyć lepszą przyszłość.

- R E K L A M A -

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej mnogość inwestycji i ciągłych zmian następujących w regionie przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak Pikniki Województwa Łódzkiego ze Strefą Funduszy Europejskich, czy rewitalizacja zabytkowego dworku pomagają tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną solidarność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

Integracja społeczności w Kutnie

- R E K L A M A -

Budowanie wspólnotowości na terenie powiatu kutnowskiego jest widoczne m.in. w działaniach mających na celu rozwój bazy kulturalnej opartej na dziedzictwie kulturowym regionu. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa tej zmiany, aktywnie przyczyniają się do poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i rozwoju instytucji kulturalnych powiatu. W Kutnie dotacje unijne pomogły m.in. w kompleksowych pracach budowlano-montażowych oraz pracach konserwatorskich w Dworku Modrzewiowym, nazywanym także Dworem Chlewickich. Budynek nawiązuje formą do typowej staropolskiej rezydencji szlacheckiej. Odzyskane z rozbiórki modrzewiowe deski zostały odpowiednio zakonserwowane, odrobaczone i ponownie wbudowane. Dworek zyskał także nową instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz cieplną. Odrestaurowanie obiektu umożliwiło rozwinięcie działalności organizacji pozarządowych oraz miasta w zakresie wolontariatu, organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest istotną kwestią, która łączy ludzi i buduje lokalną solidarność. Wspólne dbanie o kulturę, historię i tradycję stanowi podstawę wspólnotowości regionalnej.

Z projektów stawiających na ekologię na terenie Kutna, warto wymienić unowocześnienie pojazdów komunikacji miejskiej i przejście na niskoemisyjną gospodarkę transportu publicznego dzięki pomocy Funduszy Europejskich. Stworzenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji miejskiej jest kluczowe w budowaniu solidarnej społeczności lokalnej. Dbanie o komfort transportu publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców Kutna jest równie istotne, co troska o środowisko naturalne. Autobusy napędzane energią elektryczną w sposób zgodny z zasadami ekologii, bez hałasu i emisji spalin przewożą setki pasażerów każdego dnia. Z usprawnienia transportu korzystają osoby podróżujące do pracy, szkół czy instytucji publicznych i kulturalnych. Ochrona środowiska oraz tworzenie czystej i bezpiecznej przestrzeni publicznej z Funduszami Europejskimi jest kolejnym przykładem budowania solidarności i wspólnotowości w regionie.

- R E K L A M A -

Fundusze Europejskie w powiecie kutnowskim

Projektem współfinansowanym z Funduszy Europejskich, który pomaga spajać społeczności na terenie powiatu kutnowskiego, jest m.in. poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Unowocześnienie ich efektywności energetycznej przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na ciepło i energię, co z kolei minimalizuje emisję CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie, w budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym w gminie Kutno, termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE to tylko niektóre z obiektów zmodernizowanych w ramach tego programu.

Turystyka to kolejny obszar działań Unii Europejskiej, który znacząco przyczynia się do tworzenia regionalnych więzi społecznych. Na terenie powiatu kutnowskiego w Leszczynku w ramach działań poprawiających lokalną turystykę zmodernizowano zespół dworsko-parkowy. Powstały tam tereny rekreacyjne dla wszystkich grup wiekowych: kolorowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna, wielofunkcyjne boisko wyposażone w bramki piłkarskie, słupki i siatkę do siatkówki, piłkochwyty oraz ławki. Poszerzenie oferty nie byłoby możliwe bez dofinansowania z Funduszy Europejskich, to one wspierają i rozwijają turystykę aktywną. Atrakcje na terenie powiatu kutnowskiego z pewnością przyciągną także mieszkańców okolicznych miejscowości, co również przyczyni się do budowania wspólnotowości regionalnej.

Wspólne cele

Podane przykłady projektów realizowanych na terenie powiatu kutnowskiego przy wsparciu Funduszy Europejskich to tylko niektóre z działań podejmowanych na rzecz budowania solidarności i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europejskie pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze jutro dla powiatu kutnowskiego i całego województwa łódzkiego.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: