reklama

Gmina Kutno: Druhowie ze Strzegocina otrzymali nowy sprzęt pożarniczy – ZDJĘCIA

W strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wraz z Prezesem OSP w Strzegocinie Mirosławem Karczewskim podpisali umowę w sprawie przekazania nowego sprzętu pożarniczego na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie.

- R E K L A M A -

W uroczystości wzięli udział: Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Andrzej Siuda – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kutnie oraz Zarząd OSP Strzegocin wraz z druhami z jednostki.

Zakup niezbędnego nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego był możliwy dzięki środkom finansowym przekazanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 29.650,00 zł, co stanowiło 99% kosztów zakupu, pozostała kwota to wkład własny z budżetu Gminy Kutno. Łączna kwota projektu wyniosła 30.000,00 zł.

- R E K L A M A -

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zakupiono:

  1. ubranie specjalne bojowe trzyczęściowe – 2 kpl;
  2. aparaty powietrzne – 2 kpl;
  3. butle stalowe – 2 szt.;
  4. maski do aparatów powietrznych – 2 szt.;
  5. sygnalizatory bezruchu – 2 szt.;
  6. wielofunkcyjne urządzenie ratownicze – 1 szt.;
  7. prądownicę – 1 szt.

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Kutno realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt ratowniczo-gaśniczy został opatrzony logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

- R E K L A M A -

Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie z terenu gminy Kutno w specjalne ubrania bojowe oraz profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt, podniesie sprawność jednostki, przyczyni się do zwiększenia szybkości podejmowanych działań gaśniczych oraz ratowniczych, a tym samym ograniczy straty spowodowane przez występujące pożary oraz inne miejscowe zagrożenia. Wyposażenie jednostki OSP w Strzegocinie w specjalistyczny, urozmaicony sprzęt dopasowany do różnorodnych zadań, zapewni szybkość i niezawodność w ratowaniu życia ofiar podczas kolizji, wypadków drogowych, pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych czy innych nieszczęść.

(Gmina Kutno)


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: