Gmina Kutno: Ruszyła wypłata dodatku węglowego. Wpłynęło blisko 2,1 tys. wniosków

W gminie Kutno rozpoczęły się wypłaty dodatku węglowego i trwać będą do końca grudnia bieżącego roku. Do tej pory do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie wpłynęło blisko 2,1 tys. wniosków o to świadczenie, które są systematycznie rozpatrywane.

Bez zmian pozostał termin na złożenie wniosku, który mija 30 listopada 2022 r.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB do dnia 11.08.2022 włącznie.

17 września br. Prezydent RP podpisał kolejną ustawę wprowadzającą dodatki do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. peletem, drewnem kawałkowym czy innym rodzajem biomasy. Jednocześnie ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie dotyczącej dodatku węglowego.

Nowelizacja doprecyzowuje, że przysługuje wyłącznie jeden dodatek niezależnie ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem. Świadczenie będzie przysługiwało temu, kto pierwszy złoży wniosek, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowo przepisy umożliwiają przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania tj. wywiadu środowiskowego, który pomoże zweryfikować wątpliwości w składzie gospodarstwa domowego.

Istotną zmianą jest również termin na rozpatrzenie wniosków. Dotychczas gminy miały 30 dni na rozpatrzenie i wypłatę dodatku węglowego. Teraz termin ten został wydłużony do 2 miesięcy.

(Źródło: Gmina Kutno)

Nie przegap: