Gmina Kutno: Wielkie pieniądze na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku

Gmina Kutno w 2020 roku zakupiła ubrania specjalistyczne (bojowe) oraz sprzęt ratowniczo – gaśniczy za łączną kwotę 234807,45 zł. Na ten cel z budżetu Gminy Kutno zostały przekazane środki w wysokości 24.646,65 zł., pozostała kwota – 210,160,80 zł. to wsparcie finansowe pozyskane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na spotkaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska w obecności reprezentanta Funduszu Sprawiedliwości Posła na Sejm RP Tadeusza Woźniaka przekazała zakupiony sprzęt przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kutno:

- R E K L A M A -

OSP KSRG we Wroczynachna kwotę 21.033,00 zł.

– 6 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
– 1 szt. radiostacji nasobnej.

- R E K L A M A -

Jednostkę reprezentowali Prezes Jerzy Kostrzewa i Skarbnik Michał Borkowski.

OSP w Strzegocinie na kwotę 26.568,00 zł.

- R E K L A M A -

– 6 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
– 4 szt. radiostacji nasobnej.

Jednostkę reprezentowali Prezes Mirosław Karczewski i Skarbnik Andrzej Ignaczak.

OSP w Leszczynku na kwotę 24.723,00 zł.

– 6 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
– 3 szt. radiostacji nasobnej.

Jednostkę reprezentowali Prezes Rafał Olszewski i Skarbnik Arkadiusz Pigulski.

OSP w Wierzbiu na łączna kwotę22.878,00 zł.

– 6 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
– 2 szt. radiostacji nasobnej.

Jednostkę reprezentowali Prezes Antoni Jóźwiak i Skarbnik Rafała Zielak.

OSP w Gołębiewku Nowym na kwotę 10.086,00 zł.

– 2 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
– 2 szt. radiostacji nasobnej.

Jednostkę reprezentowali Prezes Andrzej Siuda i Skarbnika Bogdan Gajewicz.

OSP w Wysokiej Wielkiej na kwotę 2.287,80 zł.

– 1 szt. radiotelefonu przewoźnego

Jednostkę reprezentowali Prezes Jerzy Konopiński i Skarbnik Ewa Konopińska.

OSP KSRG w Komadzynie na łączną kwotę 127.231,65 zł.

– 6 kompletów ubranie specjalistyczne trzyczęściowe,
– 6 szt. hełm strażacki,
– 6 szt. buty strażackie,
– 6 par rękawice strażackie specjalne,
– 1 szt. parawan osłaniający zdarzenie,
– 1 zestaw klinów typu A,
– 1 szt. wytwornica piany średniej,
– 1 szt. agregat oddymiający,
– 1 szt. pompa zanurzeniowa 1 fazowa,
– 1 szt. miernik detektor wielogazowy,
– 1 zestaw 2 podpór ratowniczych,
– 1 szt. wspornik progowy kątowy,
– 1 szt. defibrylator,
– 8 szt. wąż tłoczny W52,
– 10 szt.wąż tłoczny W75,
– 1 zestaw narzędzi akumulatorowych,
– 1 szt. osłona 2 poduszki na kierownicę,
– 1 szt. pirometr,
– 1 szt. aparat powietrzny,
– 2 szt. butle zapasowe do aparatu powietrznego,
– 3 szt. radiostacje cyfrowe,
– 1 szt. rozpierak kolumnowy 1,5 m. jednostopniowy.

Jednostkę reprezentowali Prezes Marian Serek i Skarbnik Stanisław Janusz.

Powyższy sprzęt stanowi wyposażenie dla nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo, który został przekazany OSP KSRG w Komadzynie 21 października br..

W związku z pandemią koronawirusa uroczystość odbyła się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.  

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: