Gmina Kutno: Wójt Justyna Jasińska nagrodziła nauczycieli [ZDJĘCIA]

W dniu 18 października 2022 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wręczyła nagrody nauczycielom.

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podziękowała wszystkim dyrektorom i nauczycielom za sumienną pracę dydaktyczną i wychowawczą i życzyła dalszych sukcesów zawodowych i wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów, które przyczyniają się do rozwoju szkolnej społeczności.

Wójt wręczyła nagrody:

 1. mgr Beacie Cieślak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach
 2. mgr Beacie Jurkowskiej – Przybysz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
 3. mgr Teofilowi Tryburze – p.o. dyrektora szkoły w okresie od grudnia do sierpnia 2022 roku, nauczyciel języka niemieckiego i historii w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
 4. mgr Monice Szymaniak – nauczycielka wychowania fizycznego i bibliotekarka w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
 5. mgr Marzenie Majtczak – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
 6. mgr Magdalenie Domżał – nauczycielka języka angielskiego i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
 7. mgr Barbarze Wiśniewskiej – nauczycielka przyrody, biologii i plastyki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
 8. mgr Annie Michalak – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
 9. mgr Krystynie Wasińskiej – nauczyciel matematyki i wdżr w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
 10. mgr Krzysztofowi Dymnemu – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
 11. mgr Wiesławie Sulkowskiej – nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
 12. mgr Elżbiecie Kozłowskiej – nauczycielka języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
 13. mgr Renacie Mordzak – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym.

Kwota nagród w 2022 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Kutno wyniosła 86 565 zł i została przyznana 74 osobom.

Kwota nagród dla nauczycieli wyniosła 44 945 zł, w tym nagroda Wójt Gminy Kutno 22 500 zł. Kwota nagród dla pracowników administracji i obsługi wyniosła 41 620 zł.

(Źródło: Gmina Kutno)
Nie przegap: