Wiadomości KutnoRegionGmina Kutno ze Strategią Rozwoju na lata 2021–2030. Jakie są plany?

Gmina Kutno ze Strategią Rozwoju na lata 2021–2030. Jakie są plany?

Gmina Kutno ma Strategię Rozwoju na lata 2021 – 2030. Głosowanie w tej sprawie odbyło się pod koniec czerwca. – Mam nadzieję, że będziemy wspólnie realizować przyjętą strategię dla dobra mieszkańców naszej gminy – komentuje Justyna Jasińska, wójt gminy Kutno.

- Reklama -

W dniu 30 czerwca 2022 roku Radni Rady Gminy Kutno podjęli Uchwałę Nr L/339/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 – 2030. Za przyjęciem tego strategicznego dokumentu dla Gminy głosowało 13 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym.

Strategię Rozwoju Gminy Kutno opracowała firma CentroPolis S.A. z Torunia, a przebieg prac nad jej opracowaniem przedstawiła obecna na sesji Rady Gminy Kutno przedstawicielka firmy Natalia Kurdubska – Gajdamowicz.

- Reklama -

– Przyjęty dokument Strategii jest wynikiem przeprowadzenia wielu badań, analiz i konsultacji społecznych. W Strategii zdiagnozowano najważniejsze potrzeby rozwojowe Gminy Kutno ważne dla mieszkańców. Zgodnie z nakreśloną w Strategii misją, Gmina Kutno ma być: dynamicznie rozwijającą się, z poszanowaniem każdego członka społeczności lokalnej, ceniącą dziedzictwo materialne, kulturowe i przyrodnicze, wzmacniającą więzy międzyludzkie, dbającą o zasoby naturalne wspólnotą samorządową – komentuje Justyna Jasińska, wójt gminy Kutno.

Realizacji zaś wizji gminy w 2030 roku służyć mają trzy cele strategiczne w obszarach: infrastruktury publicznej, społeczności lokalnej i ochrony zasobów przyrodniczych. Gmina Kutno ma być miejscem rozwoju gospodarczego sektora rolniczego i pozarolniczego, a jakość życia mieszkańców znacząco wzrośnie, dzięki dobrze funkcjonującej infrastrukturze publicznej. Ponadto mieszkańcy gminy posiadać będą silne poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty poprzez m.in. dobrze działające i wspierane przez samorząd gminny: sołectwa, organizacje i stowarzyszenia. Wzrośnie także jakość kształcenia w szkołach i jeszcze bogatsza będzie oferta Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. Wzrośnie także świadomość ekologiczna wśród mieszkańców i zrozumienie dla działań sprzyjających zachowaniu dobrego stanu środowiska naturalnego.

- Reklama -

– Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2030, tego bardzo ważnego dokumentu i kluczowego dla rozwoju Gminy Kutno. Dziękuję również radnym Rady Gminy Kutno za przyjęcie Strategii i mam nadzieję, że będziemy ją wspólnie realizować dla dobra mieszkańców naszej gminy – dodaje wójt Jasińska.

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: