reklama
  • Mikołaj Dorożała Sejm

Gmina Łanięta: Za nami uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chrośnie [ZDJĘCIA]

To ważna chwila dla gminy Łanięta. Sobotę 17 września 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chrośnie. Na przybyłych czekało sporo atrakcji.

- R E K L A M A -

Wójt gminy Łanięta Tomasz Szczęsny powitał przybyłych gości: Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich W Chrośnie Elżbietę Gospodarowicz, proboszcza parafii pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Głogowcu ks. Piotra Kalisiaka, przedstawicieli Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie Bożenę Pasikowską i Zbigniewa Walę, Skarbnika Gminy Łanięta Marzennę Olczak, Sekretarza Gminy Łanięta Annę Konwerską, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Ewelinę Studzińską, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach Arkadiusza Kopaczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach Izabelę Zakrzewską, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach Milenę Nęcka, Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Chrośnie, Radnych Rady Gminy w Łaniętach, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łanięta, mieszkańców sołectwa Chrosno i wszystkich przybyłych.

Głos zabrała również Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Chrośnie Elżbieta Gospodarowicz, która podziękowała wójtowi Tomaszowi Szczęsnemu za okazaną pomoc i wsparcie w pozyskaniu środków w Projekcie „Sołectwo na plus” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

- R E K L A M A -

Pani Elżbieta podziękowała członkiniom miejscowego Koła za wspólne działania na rzecz lokalnych mieszkańców. Następnie wójt gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Chrośnie Elżbieta Gospodarowicz i ks. Piotr Kalisiak wspólnie przecięli wstęgę otwierając w ten sposób Świetlicę Wiejską w Chrośnie dla okolicznych mieszkańców. Ksiądz poświęcił i pobłogosławił świetlicę.

Przybyli goście na ręce Przewodniczącej wręczyli prezenty do Świetlicy Wiejskiej w Chrośnie. Każdy uczestnik spotkania mógł przy wspólnym biesiadowaniu skosztować smacznych potraw przygotowanych przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Było także pieczenie kiełbasek i kaszanki na ognisku.

- R E K L A M A -

Dla dzieci przygotowane były przez atrakcje takie jak: popcorn, wata cukrowa, bańki mydlane, stół do TEQBALL i bramka piłkarska z matą celowniczą. Były tańce i wspólna zabawa.

(Źródło: Gmina Łanięta)Nie przegap: