GOŚ Sp. z o.o. w Kutnie: Zadbajmy wspólnie o środowisko. To proste!

Podczas odkręcania kranu, używania zmywarki, pralki, toalety rzadko zastanawiamy się nad dalszym losem zużytej przed chwilą wody. Dzięki systemowi kanalizacji miejskiej i złożonemu procesowi oczyszczania ścieków nie musimy zajmować sobie tym głowy.

Czy wszystkie ścieki są takie same? Co dzieje się z wytwarzanymi przez nas nieczystościami? Dlaczego oczyszczanie ścieków jest tak istotne? Czy mamy na to bezpośredni wpływ?

W związku z występowaniem wysokiej szkodliwości biologicznej ścieków, poddane zostają oczyszczeniu. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie świadczy takie usługi na terenie aglomeracji Kutno i powiatu kutnowskiego.

W gospodarce ściekowej GOŚ Sp. z o.o. można wyróżnić cztery główne rodzaje ścieków, które różnią się od siebie przede wszystkim źródłem powstawania oraz składem:

  1. komunalne
  2. socjalno–bytowe
  3. przemysłowe
  4. wody infiltracyjne

Ścieki komunalne – stanowią mieszaninę ścieków bytowych, niewymagających specjalnego oczyszczania ścieków przemysłowych oraz wód opadowych, infiltracyjnych i drenażowych; ścieki te w ogólnej swej masie zawierają przede wszystkim wodę.

Ścieki socjalno–bytowe – powstają w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej; jest to zużyta woda odpływająca do kanałów z kuchni, pralni, toalet itp.

Ścieki przemysłowe – powstają w różnorodnych procesach produkcyjnych i są szczególnie uciążliwe dla środowiska. Skład ścieków przemysłowych różni się od profilu zakładu.

Wody infiltracyjne – to wody pochodzące z odwodnienia terenu, które dostają się do kanalizacji w sposób celowy lub przypadkowy; wody te rozcieńczają ścieki oraz zwiększają ich ilość, zaburzając tym samym proces oczyszczania.


GOŚ Sp. z o.o. jest obiektem mechaniczno-biologicznym z technologią opartą na metodzie osadu czynnego pracującego w systemie wielofazowego zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu. Powstający w procesie oczyszczania osad nadmierny jest mechanicznie zagęszczany, odwadniany, higienizowany wapnem i przekazywany do ostatecznego zagospodarowania. Oczyszczanie ścieków realizowane jest we wzajemnie powiązanych obiektach technologicznych.

Wszystkie działania skupiają się na osiągnięciu odpowiedniej jakości ścieków przed odprowadzeniem ich do odbiornika. W procesie oczyszczania istotnym elementem jest nieustanne i regularne monitorowanie jakości ścieków pod względem ilości i składu: zawartości substancji szkodliwych, związków organicznych i nieorganicznych, które muszą zostać usunięte.
Efektem pracy oczyszczalni w Kutnie jest spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów w Polsce, regulowanych w szczególności przez rozporządzenia oraz kolejno wydawane pozwolenia wodnoprawne dla spółki. W roku 2020 do oczyszczalni dopłynęło kanalizacją miejską 5 132 439,5 m3 ścieków i zostały oczyszczone do parametrów określonych w obowiązującym pozwoleniu. Następnie ścieki trafiają kolektorem ścieków oczyszczonych do rzeki Ochni.

Kontrola i sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się za pomocą systemu wizualizacyjnego SCADA, który pełni funkcje sterowania, centralnej rejestracji z przetwarzaniem danych oraz sygnalizowania o awarii.


Prawdziwą zmorą oczyszczalni ścieków są trafiające do kanalizacji śmieci

Wystarczy pamiętać o kilku zasadach, by zwiększyć drożność przewodów kanalizacyjnych i ograniczyć awarie na przepompowniach ścieków oraz oczyszczalniach.

Niechciane śmieci powodują zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, trują bakterie oczyszczające ścieki lub wpływają niekorzystnie na procesy biologiczne w oczyszczalni oraz powodują utrudnienia związane z “obrastaniem” rurociągów i urządzeń.

ZAPAMIĘTAJ! NIGDY NIE WRZUCAJ:

• środków higieny osobistej, podpasek, tamponów, pampersów, wacików, patyczków do uszu, nici dentystycznych, chusteczek nawilżanych

• przeterminowanych lekarstw i toksycznych substancji chemicznych

• niedopałków

• resztek jedzenia, zwłaszcza tłustych oraz wszelkiego rodzaju olejów

• innych odpadów stałych

• emulsji, lakierów, klejów, mieszanin cementowych i wszelkich płynów niemieszających się z wodą

materiał powstał przy współpracy z GOŚ Sp. z o.o. w Kutnie


Przeczytaj także:

reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama

reklama
open