„Ile miasto będzie musiało jeszcze wydać pieniędzy?” Radny Stępniewski dopytuje o duże inwestycje

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Miejski radny Robert Stępniewski skierował do prezydenta Kutna pismo z szeregiem pytań dotyczących przebudowy centrum Miasta Róż, Pałacu Saskiego oraz Szkoły Muzycznej a także likwidacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Robert Stępniewski w piśmie na początku porusza sprawę dotyczącą likwidacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak stwierdza, mieszkańcy są tym faktem oburzeni.

Na ostatniej sesji głosowaliście Państwo jako Porozumienie dla Kutna Klub Radnych Rady Miasta Kutno przeciw budżetowi obywatelskiemu w tym roku. Dostaję bardzo dużo informacjiw tej sprawie od mieszkańców, którzy są tym oburzeni. Stwierdzają, że tyle pieniędzy miasto dokłada do dwóch dużych inwestycji prowadzonych w jednym czasie, a nikt nie przeprowadzał np. konsultacji społecznych na ten temat z mieszkańcami Kutna, czy takie inwestycje za tyle milionów są potrzebne, a jeśli chodzi o budżet obywatelski, gdzie mieszkańcy decydują i maja wpływ na to, co chcą mieć za te pieniądze, głosujecie państwo przeciw – uważa R. Stępniewski.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Radny PiS-u podkreśla, że on i pozostali radni opozycyjni powtarzali, że „nie jest to optymalne rozwiązanie, gdy wykonuje się kilka inwestycji pochłaniających ogromną cześć budżetu w tym samym czasie”.

Doświadczenie wielu samorządów pokazuje, iż ryzyko wystąpienia perturbacji finansowych winno być każdorazowo uwzględnione przy planowaniu takowych projektów – komentuje Stępniewski.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Jak mówi, w związku z tym, razem z mieszkańcami, ma kilka pytań do władz miasta. Ono one (pisownia oryginalna):

Ile kosztował projekt techniczny rewaloryzacji Pałacu Saskiego wraz z uzgodnieniami np. ochrony przeciwpożarowej, opiniami, mapami np. mapa do celów projektowych, kosztorysy i inne? Według mojej wiedzy sama dokumentacja techniczna kosztowała 1 milion zł. Nie wiem, czy netto, czy brutto, bo to jest różnica 23%.

Jakimi kryteriami kierował się Urząd Miasta przy wyborze jednostki projektowej do rewaloryzacji Pałacu Saskiego w Kutnie? Według mojej wiedzy wykonawcą projektu technicznego była kutnowska Pracownia Projektowa -Usługowa MAGBUD Bogdan Krawczyk. Czy to prawda, że jednak na początku to była inna firma, która następnie dokonała oględzin budynku, a raczej zdjęć i przygotowała dokument, na podstawie którego miasto składało dokumentacje o dofinansowanie i ją dostało? Jeśli to prawda to jaka to była firma i jakie były koszty?

Kolejne pytanie dotyczy remontu szkoły muzycznej w Kutnie: Czy to prawda, że przy wspomnianej inwestycji był szereg problemów na budowie z uwagi na słaby projekt techniczny firmy MAGBUD? Jeśli to prawda, to dlaczego Urząd Miasta wybrał przy Pałacu Saskim ponownie firmę MAGBUD? Moim zdaniem, najważniejszym kryterium przy wyborze jednostki projektowej dla tak nietypowej inwestycji jakim jest Projekt Pałacu Saskiego, obiekt historyczny będący pod nadzorem konserwatora zabytków, powinna być pracownia projektowa mająca największe doświadczenie w projektowaniu obiektów budowlanych zabytkowych będących pod nadzorem konserwatorskim.

W związku z powyższym, w imieniu mieszkańców i swoim pytam: o ile więcej miasto Kutno, na dzień dzisiejszy, wydało środków finansowych na rewaloryzacje zespołu Pałacu Saskiego i rewitalizacje najstarszej, historycznej części Kutna – Plac Wolności i Rynek Zduński, oczywiście uwzględniając dofinansowanie, które miasto straciło. Czy wiadomo ile Miasto będzie jeszcze musiało wydać środków finansowych do zakończenia tych dwóch inwestycji? – pyta radny Robert Stępniewski.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -


6 KOMENTARZE

  1. czy Kutno ma być do końca świata wiochą zabitą dechami ?????????????? Nareszcie to sie zmienia i tak trzymać!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Tak tak zmienia się szczególnie plac wolności który teraz będzie jedna wielką betonową pustynia. Super projekt tylko gratulować wyboru projektu.

  3. Kto wybiera peowca to tak ma.A piniędzy nie ma i nie będzie na drogę w kierunku Lubień,Toruń

  4. Pracownia Projektowa MAGBUD Bogdana Krawczyka nie była głównym projektantem pałacu , szkoły muzycznej, ale na pewno głównym wykonawcą zespołu pałacowego Gierałty – Szkoła Muzyczna i Pałacu Saskiego była i jest firma Krol i czy to nie z tego powodu wszystkie problemy przy realizacji, a głównie terminy. Czy Pan Radny jest rzecznikiem tej firmy. Może te inwestycje przerosły wykonawcę. Projektowanie rewaloryzacji zespołu Pałacu Saskiego zakończono w 2018 r. w tym czasie był Pan już radnym, czyżby obudził się Pan z letargu i dopiero teraz to zauważył.

Comments are closed.Ostatnio dodane: